Welkom

De Ruimte is een democratische school voor studenten van 4 tot 18 jaar. Een gewone school met een bijzonder onderwijsconcept.

Op een democratische school wordt het onderwijs ingericht door de studenten zelf, in samenwerking met de begeleiders en docenten. Aan de hand van activiteiten die je onderneemt ontwikkel je inzicht, kennis en vaardigheden en leer je alles wat je nodig hebt en belangrijk vindt. Daarbij loopt het basisonderwijs vanzelf over in het voortgezet onderwijs! Je hoeft niet naar een andere school als je 12 jaar bent. 
Voorlichtingsavonden Fase 4

Op donderdag 9 juni en op donderdag 16 juni zijn er twee voorlichtingsavonden over Fase 4. Ze vinden plaats op De Ruimte en ze beginnen om 20.00 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in Fase 4 is welkom.

Fase 4 is een traject waarin studenten vanaf ca.16 jaar planmatig werken aan een eigen doel en aan een gemeenschappelijk doel en waarin zij hun resultaten aan elkaar presenteren en elkaar van feedback voorzien. Het vindt plaats op de woensdag en de school is die dag geopend van 10.30 – 22.30 uur. 

Voor meer informatie kijk bij: Fase 4
Of mail naar krieno.zandinga@deruimtesoest.nlSpeedcartoon door Kim Bouwman (stagiaire van de HKU) 
in samenwerking met studenten van De Ruimte:
Gun je peuter De Ruimte!

Vanaf 9 mei 2016 heeft De Ruimte een eigen peutergroep. 
Kinderen van 2 tot 4 jaar worden hier met open armen ontvangen en krijgen alle ruimte. 

Als onderdeel van de democratische school opent De Ruimte een speciaal op peuters gericht deel van de school. Kernpunt van de peutergroep is dat de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving spelen. De Ruimte hecht veel waarde aan spel, omdat kinderen hierdoor de wereld om zich heen kunnen ontdekken en leren begrijpen. Peuters kunnen na hun jaren op de peuterspeelzaal doorstromen naar het democratisch onderwijs van De Ruimte voor kinderen van 4 tot 18 jaar. 

Peutergroep De Ruimte is erkend door de Gemeente Soest en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Er zijn elke dag 8 peuterplekken beschikbaar.

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur.

Inschrijven? 
Stuur een mail naar dorianne@deruimtesoest.nl
of bel: 035-6031502.
Wetswijziging Klachtenregeling

Per 1 januari 2016 treed er een wetswijziging in werking. Het gaat met name om wijzigingen in de regels voor de behandeling van klachten en geschillen. Klik op Wetswijziging Kinderopvang.pdf voor de brief van het ministerie van sociale zaken.
BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren