Welkom

De Ruimte is een democratische school voor studenten van 4 tot 18 jaar. Een gewone school met een bijzonder onderwijsconcept.

Op een democratische school wordt het onderwijs ingericht door de studenten zelf, in samenwerking met de begeleiders en docenten. Aan de hand van activiteiten die je onderneemt ontwikkel je inzicht, kennis en vaardigheden en leer je alles wat je nodig hebt en belangrijk vindt. Daarbij loopt het basisonderwijs vanzelf over in het voortgezet onderwijs! Je hoeft niet naar een andere school als je 12 jaar bent. 
Thema-avond 28 maart

WIE IS HIER EIGENLIJK DE BAAS?
Gelijkwaardigheid en zelfsturing in het bedrijfsleven

Drie sprekers uit het bedrijfsleven delen hun ervaringen met de nieuwe manier van werken die veel raakvlakken heeft met de drie kernwaarden van democratische school De Ruimte: gelijkwaardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.
Een futuroloog, een ervaringsdeskundige met sociocratisch werken en een regiocoach van Buurtzorg. De sprekers vertellen succesverhalen, maar praten zeker ook over de moeizame aspecten van deze grote verandering.
Na de sprekers een paneldiscussie tussen bezoekers, sprekers, andere ervaringsdeskundigen, een student en een staflid van De Ruimte.

Schrijf je NU in bij: sonja.bollen@deruimtesoest.nl

Dinsdag 28 maart 2017, 19.30 22.00 uur
Entree: € 10,- per persoon (incl. 1 consumptie),
€4,- voor ouders van studenten op De Ruimte (incl. 1 consumptie), studenten gratis.

Democratische school De Ruimte
Insingerstraat 39, 3766 MA Soest
www.deruimtesoest.nlOpen middag voor meiden, 6 maart 2017

Film en montage: Olivier van Asperen

 
Van verveling tot vervulling

In oktober 2016 is het boek 'Van verveling tot vervulling, democratische school De Ruimte in 110 verhalen' uitgebracht. 

In dit boek vertellen studenten, stafleden en oud-studenten over hun lerend leven op De Ruimte, meer dan honderd persoonlijke verhalen over leren in vrijheid, gelijkwaardigheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leerweg. Van verveling tot vervulling en alles daartussenin!

Het boek is te koop via deze link: www.opendagderuimte.nl.
Filmpje door studenten Ruben, Olivier en Tijmen (2016) 


Speedcartoon door Kim Bouwman (stagiaire van de HKU) 
in samenwerking met studenten van De Ruimte (2016)
Gun je peuter De Ruimte!

Vanaf 9 mei 2016 heeft De Ruimte een eigen peutergroep. 
Kinderen van 2 tot 4 jaar worden hier met open armen ontvangen en krijgen alle ruimte. 

Als onderdeel van de democratische school opent De Ruimte een speciaal op peuters gericht deel van de school. Kernpunt van de peutergroep is dat de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving spelen. De Ruimte hecht veel waarde aan spel, omdat kinderen hierdoor de wereld om zich heen kunnen ontdekken en leren begrijpen. Peuters kunnen na hun jaren op de peuterspeelzaal doorstromen naar het democratisch onderwijs van De Ruimte voor kinderen van 4 tot 18 jaar. 

Peutergroep De Ruimte is erkend door de Gemeente Soest en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Er zijn elke dag 8 peuterplekken beschikbaar.

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 12.30 uur.

Inschrijven? 
Stuur een mail naar dorianne@deruimtesoest.nl
of bel: 035-6031502.
Wetswijziging Klachtenregeling

Per 1 januari 2016 treedt er een wetswijziging in werking. Het gaat met name om wijzigingen in de regels voor de behandeling van klachten en geschillen. Klik op Wetswijziging Kinderopvang.pdf voor de brief van het ministerie van sociale zaken.
BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren BewarenBewaren