Democratische school De Ruimte 
Insingerstraat 39
3766 MA Soest
Nederland

Tel: +31 (035)-6015321
Email: info@deruimtesoest.nl

BRIN nummer basisonderwijs: 29TU
BRIN nummer voortgezet onderwijs: 29TV

Landelijke registratie gegevens van de interne BSO
Naam: BSO De Ruimte
Soort kinderopvang: Buitenschoolse opvang
Aantal kindplaatsen: 40
Huidige status: Geregistreerd
Status geldig van/tot 22 januari 2009 tot (onbepaald)
Verantwoordelijke gemeente: Soest
Registratienummer Landelijk Register: 133868205