Open middagen en ervaringsdagen

Open middag

Door het totaal andere onderwijsconcept van democratische school De Ruimte is de open middag bedoeld voor BEIDE ouders/opvoeders, SAMEN met hun kind(eren). Mocht je een eenoudergezin zijn meld dat dan even bij de aanmelding. Vanwege de grote belangstelling is het noodzakelijk vooraf aan te melden via info@deruimtesoest.nl.

Programma:
12.45 Ontvangst
13.00 uur Start programma
14.45 uur Afronding
15.00 uur Einde

Datum:
Dinsdag 9 januari 2018

We zien uit naar jullie komst!Aanname van studenten

Naar school gaan bij De Ruimte is niet te vergelijken met naar school gaan op een reguliere school. Het is in positieve zin een grote uitdaging voor zowel de student, de ouders als de school. Een voorwaarde voor een succesvolle tijd bij ons op school is dat beide ouders achter het concept staan. We voeren daarom altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek om samen te beslissen of De Ruimte een passende keuze is. Ten eerste vinden wij het belangrijk dat de student zelf duidelijk aangeeft dat hij hier op school wil zijn. Daarna volgt een kijkperiode met als doel om elkaar te leren kennen. De nieuwe student maakt kennis met de school als leergemeenschap en de school maakt kennis met de nieuwe student en de ouders. We spreken daarvoor een maand lang kijkdagen af, minimaal 2 dagen per week.
 
Aan het eind van die maand volgt een evaluatiegesprek waarbij de nieuwe student, de school en de ouders bij elkaar komen. We bespreken dan of we allemaal positief zijn over de mogelijke inschrijving. Vooraf wordt aan de schoolkring (zie De kringen) consent gevraagd.
Indien er besloten wordt over te gaan tot inschrijving, dan betekent dat dat de partijen zich conformeren aan de schoolregels en het onderwijsconcept. 
Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat de aankomende student extra zorg nodig heeft, dan vindt er overleg plaats binnen het team om te kijken of en hoe wij die zorg kunnen bieden.
BewarenBewaren