Dit jaar bestaat De Ruimte 20 jaar! We gaan dit jubileum vieren met drie dagen feest, van donderdag 8 juni t/m zaterdag 10 juni. Elke dag heeft een andere invulling, waarvoor we verschillende groepen mensen zullen uitnodigen. Op deze pagina vertellen we meer over het programma en nemen we jullie mee in onze plannen.

Donderdag 8 juni

Donderdag 8 juni is de officiële opening van ons jubileum waarvoor ook wethouder en burgemeester worden uitgenodigd. Het officiële deel duurt van 11 tot 13 uur en daaromheen vieren we feest met elkaar door te doen wat we doen op school, met extra’s zoals een waterbaan en stormbaan. We gaan uit van veel zon met een gemiddeld temperatuurtje van 25 graden.

Vrijdag 9 juni

Vrijdag 9 juni is de feestdag met alle democratische scholen uit Nederland. We nodigen iedereen uit om samen met ons een dag met sport spel en cultuur aan werk te gaan. Deze dag duurt van 10 tot 15 uur en we rekenen natuurlijk op aanhoudend mooi weer waarbij we allerlei sporten kunnen beoefenen samen, maar ook spelletjes doen, schaken, verhalen vertellen, dansen, muziek maken en nog veel meer.

Zaterdag 10 juni

Zaterdag 10 juni wordt de grote feestdag voor alle De Ruimtereizigers vanaf 2003. We nodigen onze alumni en hun ouders uit om samen met de huidige studenten, hun ouders en alle begeleiders samen feest te maken. Ook nodigen we alle voormalige docenten, bestuursleden en stafleden uit voor dit jubileum. Wees welkom allemaal!

Deze dag begint om 13 uur met koffie thee en taart. Daarna maken we samen feest in de vorm van ‘open space’ waarin we elkaar kunnen laten zien wat De Ruimte voor ieder van ons betekent. Het feest eindigt in de avond met een discogala voor jong en oud.

Tickets á 15 euro (inclusief consumpties) zijn nog aan de deur te koop.

Programma 10 juni:
13.00 opening/taart
14.00 open space
16.00 samen eten
17.00 feesten/dansen
22.00 feestelijke afsluiting

Boek over alumni

Ook democratische school De Vrije Ruimte viert dit jaar hun jubileum, deze democratische school bestaat 15 jaar. En DOE bestaat in 2024 alweer 10 jaar. Samen hebben we het plan bedacht om een boek te maken met verhalen van oud-studenten van álle democratische scholen in Nederland. Er wordt op dit moment nog aan gewerkt, maar het is een feest om er mee bezig te zijn en alle prachtige verhalen te horen en op te schrijven. Ook maken we korte filmpjes, deze zijn binnenkort te zien op onze websites. Een voorproefje zal te zien zijn tijdens het feest op De Vrije Ruimte (2 juni) en op De Ruimte (8-10 juni).

Boek over alumni

Bestel je ticket voor het feest op 10 juni!

Jubileum voor (oud)studenten, hun ouders, docenten, bestuursleden en stafleden van vroeger en nu.

Om het aantal bezoekers in kaart te brengen en daarmee het feest goed te kunnen voorbereiden, vragen we om een ticket te kopen. Het bedrag dat je voor de ticket betaalt krijg je in de vorm van consumptiebonnen retour op het moment dat je jezelf aanmeldt op het feest.

We vragen om 15 euro per ticket te betalen. Indien dat voor jou te veel is dan kun je het aanpassen tot een voor jou redelijk bedrag. Heb je meer te besteden en wil jij financieel bijdragen aan ons feest ter ere van ons jubileum? Dan is dat meer dan welkom. Samen maken we feest!

Bestel je ticket via het bestelformulier hieronder. Je kunt ook meerdere tickets kopen. Vermeld dan alle voor- en achternamen van de mensen waarvoor je een ticket bestelt. 

Maak het totaalbedrag over naar bankrekening NL 27 TRIO 0212487558 t.n.v. Stichting De Ruimte Soest, o.v.v. je eigen naam + feest 10 juni.
Belangrijk: zorg ervoor dat de naam in de betaling overeenkomt met de naam in het bestelformulier.

Zodra de betaling is ontvangen en verwerkt, wordt je ticket verzonden.
Mocht je vragen hebben, mail dan naar jubileumorganisatie2023@deruimtesoest.nl

Bestel je ticket(s) voor 26 mei:

Irma van Eijkelenborg

Irma van Eijkelenborg

Staflid sinds 2011

Democratisch onderwijs is voor mij dat je je eigen lerend leven mag inrichten zoals jij prettig vindt én dat je daarbinnen de ander tegenkomt. Dat je niet zozeer vrij bent dat je alles mag, maar dat je vrij bent in hoe je de dingen doet en ervaart. Voor mij ben je niet alleen ik-gericht bezig, maar je bent ook onderdeel van een gemeenschap. Het is dynamisch, alles kan naast elkaar bestaan: de gamers, de artistiekelingen, de spirituele kids, de emo’s. Dat vind ik echt genieten: ze zijn allemaal verbonden met elkaar, vol acceptatie naar elkaar toe. Ik zie jongens van zestien die nog buiten spelen, die hier met kunststof geweren heen en weer rennen. Op een gewone school zouden ze uitgelachen worden. Hier mag je tot in je diepste cel jezelf zijn, zonder dat daar een oordeel op zit.

Janneke Bergmans

Het idee dat ik meehelp bouwen aan de school geeft een bijzonder gevoel. Ik ken De Ruimte al heel lang en heb genoeg democratische scholen meegemaakt om te weten hoe ongelofelijk het is dat deze school alle stormen heeft doorstaan!

Ik geniet van de evolutie die deze school heeft doorgemaakt, en ben nieuwsgierig naar hoe het over tien jaar is. Ik houd van verandering. Waar ik het meest van geniet zijn de veranderingen die ik zie bij studenten. Soms kijk ik bewust om me heen en zie ik groepjes mensen bezig met verschillende activiteiten. Alles loopt perfect langs elkaar heen in een harmonieuze chaos. Dan ben ik zo trots op deze school! Mensen bloeien weer op, komen tot rust, klimmen uit een diep dal. Of ontdekken een kant van zichzelf die ze nog niet kenden, ontwikkelen een passie. Regelmatig krijg ik kippenvel als ik dat zie gebeuren!

Staflid sinds 2008

Janneke Bergmans

Jet Prommenschenckel

De veelkleurigheid van de mensen op onze planeet is prachtig. Geen karakter is hetzelfde en dat maakt het leven met elkaar zo verrassend en inspirerend. Hoe mooi is dat, als je dat van jongs af aan mee mag maken en aan mee mag doen. In het democratisch onderwijs leer je die veelzijdigheid waarderen en zelfs liefhebben en op deze plek leren we van elkaar, jong en oud. Toen ik net kwam kijken als zoekende ouder, was dit een verademing: geen hiërarchie. Niemand is hetzelfde, maar iedereen is gelijkwaardig. Daardoor zie je iedereen groeien en zijn of haar bloei momenten ervaren. Iedereen krijgt hier de kans zich te ontwikkelen naar een persoon met een eigen identiteit, wetende dat hij gewaardeerd wordt. En ik (inmiddels als staflid) mag meereizen, ondersteunen en meegenieten van al deze processen. Zien dat kinderen blij zijn met zichzelf maakt mij gelukkig.

Staflid sinds 2020

Jildou Oudman

Staflid Jildou

Na een periode met veel plezier stage te hebben gelopen op domein 1, heb ik gesolliciteerd voor de functie van staflid. Ik ben net aangenomen door de schoolkring, en ben heel blij hier te kunnen blijven samenwerken! Het mooie van de visie van democratische school De Ruimte vind ik het spelend leren, het wederzijdse respect en de vrijheid die kinderen krijgen om te ontdekken. Zelf ben ik ook altijd erg nieuwsgierig geweest en wilde altijd dingen uitproberen. Ik vind het belangrijk dat je je als mens op elk gebied kunt ontplooien en bezig kunt zijn met de dingen die jou op dat moment interesseren. Als bezig bijtje, enthousiast, behulpzaam, creatief en leergierig persoon denk ik dat deze kwaliteiten mij goed van pas komen als staflid op domein 1!

Staflid sinds 2022

Lex Eijt

Lex Eijt

Democratisch onderwijs betekent voor mij dat studenten hun eigen lerend leven vormgeven in samenwerking met staf en docent. Ze hebben de keus om staatsexamens te doen, maar het hoeft niet per se. Ze leren hierdoor al vroeg omgaan met keuzes en de consequenties daarvan. Studenten kunnen hier veel uitproberen en onderzoeken wat bij hen past. Stafleden, docenten en studenten zijn gelijkwaardig aan elkaar. Deze gelijkwaardigheid zorgt voor vertrouwen en respect. Bij ongewenst gedrag spreek ik studenten nooit vanuit een machtspositie aan. Omdat studenten ook respect voor mij hebben, stoppen ze vanzelf met bepaald gedrag. Als docent ben ik heel ruimdenkend, ik belicht graag alle kanten door verschillende perspectieven in te brengen.

Staflid sinds 2013

Lex Eijt

Margo Bruins

Vanuit mijn ervaring met mijn eigen kinderen weet ik wat democratisch onderwijs kan betekenen voor studenten. Twee van mijn drie zoons hebben hier op school gezeten. Ze doen nu ieder de dingen die bij hen passen. Ik heb vertrouwen in de levens- en leerweg van mijn kinderen en ik geef hen daarmee het grootste cadeau dat ik maar geven kan.

En wat ik geleerd heb als moeder is dat ik mijn onmacht mag voelen. Een student zei eens dat ouders de illusie hebben dat ze veel invloed hebben, maar die invloed is eigenlijk maar heel klein. Mijn zoons hebben ieder op hun eigen manier hun weg gemaakt. Ik sta erbij en ik kijk ernaar. Dit is hun leven. En ik? Ik zit sinds 1963 op school en leer nog steeds!

Staflid sinds 2008

Staflid sinds 2008

Marjolein van Beers

Het voorbereiden op de inspectie, om erkend te worden als school, vond ik heel leuk. Ik wilde in dialoog met de inspectie, was vastbesloten om voor erkenning van onze manier van werken en leren te ‘vechten’, net zo lang totdat ze ons zouden begrijpen. We hebben het met een aantal stoere kanjers in de frontlinie samen voor elkaar gekregen en ben daar nog steeds heel trots op. Ik vond het goed dat de kwaliteit werd getoetst, nog steeds. Ik houd van kwaliteit. Dat wanneer iets scheef gaat, je precies weet welke route je moet lopen of wie je moet aanspreken. En dat je fouten mag maken, maar dat je een systeem hebt dat het draagt. Dat is mijn ideaal.

Staflid sinds 2006

Portret van Melissa, staflid bij de peutergroep

Melissa de Graaf

Het vinden van de Ruimte als school voor mijn eigen kinderen was een prachtig cadeau waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Dat ik nu zelf deel mag zijn van deze bijzondere school door er dagen spelend door te brengen met de peuters vind ik fantastisch. Ik kijk graag naar de mens als een spelend wezen, de homo ludens. Spelen is ontdekken en dat doen we hier samen of je nu 2 of 32 bent.

Zelf werd ik vroeger altijd ‘stront eigenwijs’ genoemd, dat klinkt wat negatief maar ik was er eigenlijk wel trots op. Ondanks die eigenwijsheid raakte ik af en toe het contact met mijn innerlijk kompas kwijt. Ik deed pogingen om in het gareel te passen. Op de Ruimte wordt de eigen-wijsheid van kinderen op waarde geschat. Het woord eigenwijsheid kreeg er voor mij een andere klank. Het leren vertrouwen op je eigen wijsheid zie ik als een prachtige basis voor een leven lang spelend leren in verbinding met jezelf en de ander. Het helpt je bij het vinden van je element.

Kreten als ‘leren mag en falen bestaat niet’ of woorden als gelijkwaardigheid en vrijheid doen het goed op iedere onderwijsfolder. Maar op de Ruimte komen deze begrippen tot leven. Je kan er echt voelen en ervaren wat het betekent. Het hangt tussen de muren, het zit in de vezels. In de manier waarop studenten en stafleden naar elkaar kijken en met elkaar praten. Dit had ik na tien jaar lesgeven nog niet eerder gezien. Voor mij heeft het iets bevrijdends en hoopvols. Het verbreed je wereldbeeld en geeft vertrouwen in de mens. Op naar die betere wereld!

Staflid sinds 2022

Melissa de Graaf

Rijk van Rossum

Als docent op de Ruimte geef je je kennis door, maar dringt het niet op een autoritaire manier op. Tenzij die autoriteit je gegeven wordt. Als voorbeeld hebben we een rekencursus ontwikkeld, waarbij het doel is dat je in drie maanden tijd goed wordt in rekenen. Studenten die daar belangstelling voor hebben tekenen zich in en gaan akkoord met de afspraken die gemaakt zijn over huiswerk en aanwezigheid. Al heel wat studenten hebben de cursus doorlopen en nieuwe groepen zijn aan het werk. Binnen relatief korte tijd, als je eraan toe bent en gemotiveerd bent, je leerstof eigen maken waar je normaal gesproken jaren over doet, werkt goed.

Daarnaast zijn lessen op de Ruimte zoveel meer dan alleen kennisoverdracht. Het met elkaar oefenen in communicatie, samenwerking, sociale vaardigheden, zelfsturing voelt als een verrijking voor iedereen.

Docent rekenen, geschiedenis, Nederlands sinds 2019 (staflid van 2007 – 2019)

A portret of a smiling Ruud

Ruud van Middelaar

Voor mij is democratisch onderwijs het onderwijs van de toekomst, waarin de natuurlijke ontwikkeling en het vertrouwen in kinderen hersteld gaat worden. Samen spelen, kennismaken met elkaar, heel veel praten en een volwaardige stem hebben in de voor jou belangrijke zaken op school, dat zijn de pilaren van democratisch onderwijs. Dat is waar je groot en sterk van wordt. Terug naar de natuurlijke zelfbeschikking en oorspronkelijke menselijke waarde.

Sinds 2003 hebben we hard gewerkt en veel gerealiseerd van de droom die we voor ons zagen. Tegelijkertijd blijft democratisch onderwijs een zichzelf vernieuwend concept en ik denk dat het nooit zal ophouden met innoveren. We hebben plannen om een hele nieuwe school te bouwen en daarmee bedoel ik een nieuwe buitenkant én een nieuwe binnenkant, steeds weer verder en verder. In de volgende fase zie ik dit onderwijs als het voorbeeld voor scholen waar kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en liefdevolle mensen die de wereld steeds mooier zullen maken.

Oprichter en staflid sinds 2003

Staflid Stern bakt poffertjes en kijkt vrolijk in de camera

Stern Flipsen

In mijn eerste maand als staflid werd ik meteen in het diepe gegooid: ik ging 5 dagen mee op zeilkamp! Dat was heel leuk en leerzaam. Ik was als een vis in het water, ik hou van fysieke activiteiten, dus ‘in het diepe gegooid worden’ viel erg mee. Eigenlijk heb ik vooral studenten in het diepe gegooid, haha!

Ik ben activiteitenbegeleider en bewegingsagoog. Wat betekent dat ik gekwalificeerd ben om met elke soort doelgroep activiteiten op te zetten, te begeleiden en uit te voeren. Daardoor heb ik nu een heel arsenaal aan sport en spel activiteiten in mijn achterhoofd. Verder hou ik van techniek: ik vind het prachtig constructies te maken en problemen op te lossen of het gaat om het bouwen met hout of maken van elektrische en mechanische apparaatjes.

Spelen is erg belangrijk voor mij. Zo ook gamen. Ik denk dat je veel kunt leren en inspiratie op doen met games, zowel educatieve games als ook de eigen games. Ik vind het dan ook leuk om de studenten ook op technisch, ICT en gaming gebied verder te helpen.

Naast dit alles heb ik ook nog mijn eigen sportieve hobby’s. Ik kan o.a. Klimmen, zeilen kajakken, skiën, volleyballen, mountainbiken en karate. Met al deze sporten en nog veel meer wil ik lekker aan de slag gaan op De Ruimte!

Staflid sinds 2022

Stern Flipsen

Tet Lagemaat

img_6430_tet

Hoe leuk is het om de hele dag te spelen en pret te hebben met peuters van 2 tot 4/5 jaar? Dat was op heel veel kinderdagverblijven waar ik werkte ook zo maar op De Ruimte was het nog beter. Daar hoeven de peuters niet verplicht om 10 uur een stukje fruit en om 12 uur een boterham te eten. Ze maken hun eigen schema. Ze komen binnen op wisselende tijden en het eerste wat ze doen is met hun trommel naar de tafel lopen en het lekkerste wat er in zit alvast opeten. Het beleg wordt van het brood gegeten en de rozijnen uitgedeeld. Daarna eerst maar eens zonder jas naar buiten. Waarom niet?! Zo heb ik altijd al willen werken! En toch was het wennen toen ik hier in 2016 kwam. Ik dacht dat ik het wist maar ik had toch ook nog wat ontscholing nodig. Want wat doe ik als een peuter vrachtwagens zand naar binnen willen brengen? Hoe leg je uit wat bacteriën zijn bij het handen wassen? Waarom mogen ze niet gewoon het hekje uit zoals de grote kinderen? Hoe laat ik de peuters opruimen? Vragen genoeg. Maar eerst moet er gespeeld worden! Die antwoorden komen vanzelf wel. 

Staflid sinds 2016

Tobias Hoendervangers

Ik denk weleens dat ik heel mijn leven op zoek ben geweest naar hoe wij op democratische scholen met mensen omgaan. Als kind werd ik er vaak mee geconfronteerd dat er weinig ruimte is voor jouw individuele behoefte en authenticiteit in het reguliere onderwijssysteem, en ook als student aan de PABO liep ik er tegenaan dat ik uiteindelijk geen manier zag mijn eigen weg te vinden binnen dit systeem. Deze ervaringen maken nu dat ik erg sterk voel dat De Ruimte een heel bijzondere plek is. Een plek waar ik als kind tot mijn recht had kunnen komen, en waar ik er als staflid nu voor kan zorgen dat dit zo’n plek is voor de kinderen van nu. En hier is niet zoveel voor nodig van mijn kant, alleen een onvoorwaardelijk vertrouwen in het natuurlijke leerproces van kinderen. En hen het gevoel te geven dat ze bij me terecht kunnen als ze iets nodig hebben. Binnen deze omgeving van vertrouwen gaan ze zelf en samen op onderzoek uit, stellen ze boeken vol vragen, spelen ze uren en dagen achter elkaar, vallen ze en staan ze weer op. En steeds laten ze zich leiden door wat zij belangrijk vinden. En ik mag deze prachtige processen hier ondersteunen, en zie de kinderen hier helemaal hun eigen pad volgen. En ondertussen leer ik zelf iedere dag weer iets nieuws.

Staflid sinds 2021

Tobias Hoendervangers

Wilfina Nusselder

Een aantal jaar geleden dagdroomde ik over het openen van een school. Ik reisde vervolgens de wereld rond en op de één of andere manier kwam ‘het onderwijs’ steeds op mijn pad. Nu werk ik op De Ruimte. De hele dag met jongeren zijn en zien wat er ontstaat. Mijn eigen wijsheid en hobby’s mogen delen, in een ongedwongen vorm. Aanwezig zijn, luisteren, leiding nemen. Praten over emoties, relaties en wanneer je een woord nou met ‘dt’ schrijft. Kleuren, schaken en allerlei andere spelletjes.

Een baan die de nodige uitdagingen geeft op zowel emotioneel, fysiek, mentaal & dus ook spiritueel vlak. Er is vrijheid om te zijn we zijn, soms met de nodige spanningen, en toch zonder oordeel. Het daagt me uit om in mijn kracht te staan en steeds weer de grens op te zoeken naar waar ik die kracht kan vergroten.

Elke dag ga ik vol levensvreugde een dag in op De Ruimte. Soms vermoeid, soms met pijn in mijn lijf of met emotionele processen. Altijd met nieuwsgierigheid naar wat de dag mag brengen. En aan het einde van de dag stroomt er meer leven en vrijheid door me heen. Geïnspireerd & verzadigd ga ik naar huis.

Staflid sinds 2022

Pssst. Ben je nieuwsgierig naar onze verhalen? Check dan ook ons boek of kijk op onze inspiratiepagina