Jaarlijkse enquête

 In News

Student Sophia (rechts) begeleidt de bijeenkomst waarin studenten samen de vragen formuleren die dit jaar op de enquêteformulieren worden gezet. Hierbij zijn studenten aanwezig uit de studiekring, de stafbeleidkring en het bestuur, samen met bestuurslid Joep. Alle schoolkringleden (studenten, stafleden en docenten) worden uitgenodigd de enquête in te vullen, en te reflecteren op het afgelopen jaar, hun wensen voor volgend jaar, het reilen en zeilen van de school en welke dromen ze hebben voor De Ruimte. Met behulp van de antwoorden kan het beleid worden aangepast en kan de formatie voor volgend jaar worden voorgesteld aan de schoolkring. Zo bouwen we samen aan de school.

Recent Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.