Onze keuze voor De Ruimte

 In Stories

De reden dat wij als ouder gekozen hebben voor De Ruimte als school is eigenlijk heel simpel: we zijn er van overtuigd dat ons kind Olivier zich niet op een goede manier had kunnen ontwikkelen in het regulier onderwijs…

Toen Olivier vier jaar was is hij naar school gegaan, een Daltonschool. Al snel zagen we dat hij zich daar niet prettig voelde. De klassen waren groot en druk en hij vond het moeilijk om mee te draaien in het aangeboden programma. Meer en meer werd duidelijk dat de meeste dingen waar Olivier zich voor interesseerde niet aan bod kwamen.

De manier waarop hij naar de wereld keek, dingen ontdekte en onderzocht was niet de manier hoe op school werd geleerd. We zagen hem veranderen van een vrolijk levenslustig kind naar een ongelukkig, angstig en schreeuwerig jongetje. Ook voelden we dat er tussen ons leven thuis en ‘het leven’ op school een grote kloof bestond. Het onderwijsteam deed uiteraard zijn best, maar we misten bevlogenheid en een brede interesse. In groep drie, toen het taal en rekenonderwijs echt van start ging, besloten we dat het genoeg was geweest en gingen we op zoek naar een school die beter paste bij Olivier.

Het bezoek aan de open dag van De Ruimte was een verademing. Vrijwel meteen wisten we dat dit de plek was waar Olivier echt tot zijn recht kon komen. En dat is naderhand ook gebleken. Hij kreeg de vrijheid om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Hij kon dingen leren die hij zelf belangrijk vond, op een manier die bij hem paste. Spelen en leren werden weer één geheel. Ook, en dit was voor Olivier erg belangrijk, kon hij naar hartelust buiten kuilen graven en rondhollen wanneer hij wilde.

Langzaam maar zeker zagen we ons vrije kind weer terug. Hij werd zelfstandiger, niet in de laatste plaats doordat kinderen op De Ruimte al heel jong leren om verantwoordelijkheid voor zichzelf en de schoolgemeenschap te nemen. Het is goed om te zien dat studenten op De Ruimte zich ontwikkelen als zelfbewuste, mondige personen.

Het team van stafleden en docenten op De Ruimte bestaat uit zeer gemotiveerde mensen met een brede schat aan kennis. Het is goed om te voelen dat we het volste vertrouwen kunnen hebben in hun bijdrage aan Olivier’s ontwikkeling. De school is niet statisch. Het team is bereid om kritisch te kijken naar het functioneren van de school en hun eigen aandeel daarin.

We zijn zelf ook actief geweest binnen de school. Het is fijn dat er verschillende manieren zijn om als ouder betrokken te zijn bij De Ruimte. Maar, en dat vinden wij erg belangrijk, het is en blijft de plek van ons kind.

Inmiddels is Olivier aan zijn achtste schooljaar op De Ruimte bezig. Zo zoetjes aan rolt hij daar het voortgezet onderwijs in. Niet van het ene moment op het andere, maar stapsgewijs, precies zoals dat bij Olivier hoort. Hij is nu aan het onderzoeken wat hij na De Ruimte wil gaan doen en wat hij daar nog voor nodig heeft.

Van tijd tot tijd hebben we wel eens moeite gehad met de keuze voor De Ruimte. Het onderwijs is zo wezenlijk anders dan wat we gewend waren. We hebben ons weleens flink zorgen gemaakt. Bijvoorbeeld over dat Olivier iets niet kon waarvan wij vonden dat hij dat inmiddels wel zou moeten hebben geleerd. We hebben moeten leren om te accepteren dat Olivier in zijn leerproces op De Ruimte geen rechte weg bewandelt, maar allerlei zijpaden neemt.

Als er één ding is wat we van De Ruimte hebben geleerd, is het vertrouwen hebben in de kracht van ons kind.

Door Ellis en Willem van Asperen.

Recommended Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.