Een student kan de was doen

 In Stories

‘Hoe meer verantwoordelijkheden je op de schouders legt van een kind, hoe meer vrijheid het gaat ervaren.’ Mooie woorden, die we op De Ruimte dagelijks in daden omzetten. Eén van de manieren om studenten verantwoordelijkheid te geven is ze mede zorg te laten dragen voor de schoolomgeving. Vanaf de oprichting van De Ruimte hebben studenten altijd meegedaan met de kringen en belangrijke functies vervuld binnen de schoolgemeenschap. Er waren altijd genoeg studenten die voorzitter wilden zijn van de schoolkring of notulist bij de bemiddelingskring. Voor het opruimen en schoonmaken was wat minder animo. Het ideaalbeeld van een gemeenschap waarin iedereen blijmoedig meehelpt bleek niet altijd even realistisch. Daarom werd dat één van de weinige verplichtingen op De Ruimte: iedereen hielp mee met opruimen aan het eind van de dag. Omdat de school steeds harder groeide werd dat echter steeds minder efficiënt.

Takenkring

Een paar jaar geleden werd daarom de takenkring opgericht: studenten en stafleden bekijken wat er allemaal moet gebeuren in en rondom de school en hoe dat verdeeld kan worden. En dat is natuurlijk veel meer dan opruimen: de was doen, de koelkasten schoonmaken, receptie, de administratie, klussen, buiten vegen, de prullenbakken legen, tussendoor opruimen, etc. Inmiddels is de taakverdeling heel vanzelfsprekend geworden en zijn de meeste studenten er als de kippen bij zodra de intekenlijsten worden opgehangen. Oppassen bij de jonge studenten, receptionist zijn en het klussenteam zijn over het algemeen de taken die het eerst worden ingevuld.

Studenten schrijven zich in voor een taak

Populaire taken

Het oppassen bij de jonge studenten is een gewilde taak. Studenten kiezen deze taak omdat ze het leuk vinden om met de jonge studenten om te gaan, sommigen willen ervaring opdoen omdat ze toewerken naar een opleiding voor pedagogisch medewerker.

Als receptionist zit je aan de tafel bij de ingang en neem je de telefoon op, je wijst nieuwkomers de weg, je belt laatkomers, en je spreekt mensen aan die te veel lawaai maken. Een belangrijke taak; de receptionisten zijn het visitekaartje van de school. Niet iedereen is zich hier bewust van, wat er ironisch genoeg soms toe leidt dat zij zelf moeten worden aangesproken op hun gedrag. De Ruimte is en blijft een school!

Anderen houden wel van wat fysieke arbeid en helpen mee met klussen in en buiten de school. Het terrein is groot, dus er is altijd wel wat te doen. Het leuke aan dit werk is dat het heel gevarieerd is: de ene week schep je bramenstruiken uit, de andere week maak je samen een vuur om de takken te verbranden.

Als je in het klussen- of terreinteam zit heb je elke week een andere klus

Vegen is eigenlijk best oké

Als je je niet op tijd hebt ingetekend blijven de minder aantrekkelijke taken over, maar die blijken vaak wel mee te vallen. Eigenlijk is het best oké om te vegen, lekker makkelijk. Je kan muziek luisteren of even lol maken met de anderen in je team.

Er zijn ook altijd  studenten die hun taak amper doen. Dan gaan ze naar de bemiddelingskring, waarin ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Aan de andere kant zijn er ook altijd wel een paar studenten die vrijwillig aanbieden om te helpen. Uiteindelijk is de school aan het eind van de dag weer opgeruimd. Op een vergeten vuilnisbak en wat snoeppapiertjes na.

Vegen kan best leuk zijn. Tenzij je iemand aan je bezem hebt hangen!

Recommended Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.