Sociocratie

De organisatie van De Ruimte is gebaseerd op sociocratie en is opgebouwd uit verschillende kringen, met de schoolkring als bestuurlijk hart van de school. De schoolkring heeft vele subkringen, onder andere de bemiddelingskring, de dierenkring, de tuinkring, de stafbeleidskring, de ICT-kring en de intakekring. De kringen kunnen naar behoefte ontstaan en opgeheven worden.

Sociocratie: beslissen binnen kringen

Alle kringen hebben ieder een eigen doel, mandaat en verantwoordelijkheid. Beslissingen binnen deze kringen worden op een sociocratische wijze genomen. Deze manier wordt al eeuwen gebruikt in diverse culturen en wordt steeds meer in de Westerse samenleving toegepast.

Omdat de stafleden en de studenten werken vanuit een gelijkwaardige relatie, krijg je binnen de sociocratische werkwijze een enorme verrijking als meningen en ideeën gedeeld worden. Elke beslissing met consent, wordt gedragen door de aanwezigen. Consent betekent dat er geen overwegend bezwaar is. Heeft iemand een overwegend bezwaar, dan wordt dit beargumenteerd en mag hij met een nieuw voorstel komen. Op deze manier wordt iedereen gehoord, en door het delen van de verschillende gezichtspunten is het een verrijkende ervaring. Het besluit wordt gedragen door iedereen en je kan elkaar daarop aanspreken.

De belangrijkste kring die vormgeeft aan de dagelijkse inrichting van het onderwijs is de schoolkring.
De kring die zorgdraagt voor de handhaving van de regels en afspraken heet de bemiddelingskring.

Samen beslissen d.m.v. sociocratische besluitvorming
Iedereen binnen de school heeft een even belangrijke stem

De schoolkring (SK)

Het doel van de schoolkring en de subkringen is het intern besturen van de school door studenten en begeleiders op een gelijkwaardige en sociocratische wijze, opdat de school een veilige omgeving kan zijn waar studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De schoolkring vergadert elke (school)week.

Binnen deze kring gelden bepaalde afspraken, o.a.:

  • Alle ingeschreven studenten en stafleden hebben een gelijkwaardige stem in de schoolkring;
  • Besluiten van de schoolkring gelden voor de hele school;
  • De voorzitter en de notulist worden voor een periode van een half jaar sociocratisch gekozen door de schoolkring;
  • Vergaderpunten worden als voorstellen ingediend. De inbrenger van een punt mag zijn voorstel toelichten.

De bemiddelingskring (BMK)

De doelen van de bemiddelingskring zijn:

  • helpen met het oplossen van situaties waar men zelf niet uitkomt;
  • leren verantwoordelijkheid te nemen voor de afspraken;
  • herkennen wat je eigen aandeel is bij een conflict;
  • oplossingen bedenken om gelijksoortige conflicten in de toekomst te voorkomen.

De bemiddelingskring komt elke dag om 12 uur bij elkaar. Binnen de kring worden situaties behandeld die zijn ingediend via een formulier. Er is altijd een voorzitter aanwezig, een notulist, een rapporteur en een begeleider. De bemiddelingskring begint met het duidelijk krijgen van een ingediende situatie. Wat is er precies gebeurd, wie waren erbij betrokken? Er wordt naar elkaar geluisterd en naar de eventuele getuigen, totdat de kern van de situatie helder is en onderschreven wordt door alle aanwezigen. Hierna wordt er met elkaar besproken wat een ieder kan doen om dit de volgende keer te voorkomen, of wat het nog nodig heeft aan herstel. Soms is het proces genoeg en soms komt er nog een actie met een datum waarop dit ‘gedaan’ moet zijn. Ook de bemiddelingskring heeft een sociocratische basis.

Ik ben nooit zo spraakzaam geweest, maar ik ben daarin erg veranderd, ik denk door de bemiddelingskring. Ik ben ruim twee jaar lid geweest van de BMK. Ik begon als haler, zoals de meesten. In het begin zei ik nooit wat, behalve ‘skip’ of ‘ik sluit me aan bij die en die’. Maar vanaf het moment dat ik er middenin zat, is dat helemaal weggezakt; het was gezellig. Ik werd rapporteur en haler en daarna voorzitter, rapporteur en haler tegelijk. Uiteindelijk was ik vier dagen per week BMK-lid. Het coolste was toen ik voorzitter was samen met Jorrit. Omdat we niet op elkaar leken, ging dat heel goed. Ik was wat losser en hij wat strikter. Samen hebben we de werkwijzer nog veranderd, die was aan een opknapbeurt toe. Onze versie wordt nu nog gebruikt. 

Melissa Landeo, oud-student

Als lid van de bemiddelingskring komen er best veel mensen naar me toe met de vraag om te helpen bij een conflict. Ik heb heel goed leren luisteren naar mensen en ik kan daardoor een neutrale partij voor ze zijn. Bij conflicthantering gebruik ik altijd de drie ‘ruimtebasisregels’ die ik breed kan uitleggen: je doet elkaar geen pijn, je stoort elkaar niet en je komt niet ongevraagd aan elkaars spullen. Mensen begrijpen dat.

Ramon Bakker, student

 

Lees hier meer ervaringen van studenten.