Basisschool en voortgezet onderwijs onder één dak

Wij bieden de ruimte waardoor kinderen vanaf hun vierde tot hun tweeëntwintigste bij ons hun leerweg kunnen vormgeven en zichzelf kunnen ontwikkelen. Met de flexibiliteit om op ieder moment te kunnen instromen. De basisschool en het voortgezet onderwijs lopen op De Ruimte door elkaar heen, er zijn geen gescheiden groepen. 

Leerlingen zijn studenten

Lang geleden is door de schoolkring-leden (studenten en stafleden)  gezamenlijk besloten dat leerlingen van De Ruimte ‘studenten’ genoemd willen worden, en dat is in al die jaren niet veranderd.

Intrinsieke motivatie

Bij De Ruimte leren studenten vanuit intrinsieke motivatie. Als het kind weet wat het wil doen, gaat het vol overtuiging aan de slag, is het leerproces intensiever en gaat de kennisoverdracht vele malen sneller.

Op De Ruimte lopen ongeveer honderdvijftig studenten jonger dan 22 jaar. Er zijn op dit moment elf stafleden die in samenwerking met de studenten staftaken doen en deels ook docent zijn. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan docenten die parttime aan de school verbonden zijn vanuit een vraag van de studenten.

Natuurlijke doorstroming naar voortgezet onderwijs

Studenten krijgen op De Ruimte vanaf de eerste schooldag letterlijk de ruimte een eigen leerroute te kiezen. De doorstroming van peutergroep naar basisschool naar voortgezet onderwijs is een natuurlijke weg, op basis van persoonlijke interesse. Zo kunnen onze studenten vanuit hun persoonlijke interesse ook een eigen onderneming opzetten en daarbij passende vakgebieden opnemen in hun programma. Zij worden niet onderworpen aan een eindtoets, maar kunnen hier zelf voor kiezen. Ook kunnen ze (staats)examen doen in het voortgezet onderwijs.

Leeftijdsmix

Door de leeftijdsmix op De Ruimte (zie ook ‘onderwijsvisie‘), zijn er op De Ruimte geen gescheiden leeftijdsgroepen. Ook de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn niet gescheiden van elkaar. Er is dus niet zoiets als een overstap naar de ‘middelbare’, laat staan een brugklas. Studenten van negen jaar volgen lessen op VO-niveau, zestienjarigen frissen hun kennis op tijdens een rekenles met jongere studenten. Alle leeftijden lopen door elkaar heen, de hele dag door.

Het belangrijkste aspect van de leeftijdsmix is dat studenten van elkaar leren. Zo kan het gebeuren dat een jongere student beheerder is van de techniekkelder en een oudere student uitleg geeft over de apparatuur. Je ziet regelmatig dat jong en oud samen een potje schaak spelen, of andere spellen. Dat is heel gewoon op De Ruimte.

de basisschool en het voortgezet onderwijs lopen door elkaar heen op De Ruimte
Jonge en oudere studenten komen elkaar vaak tegen op De Ruimte

Domeinen

Sinds het schooljaar ’18-’19 werken we op De Ruimte in domeinen. Elk domein bestaat uit een team van studenten, stafleden en docenten. Domein 1 beslaat de groep jonge studenten tot een jaar of 10; grofweg de basisschoolgroep. Spelend leren en lerend spelen is hun devies. In domein 2 wordt gewerkt aan het bepalen van een richting en het ontwikkelen van vertrouwen in de eigen mogelijkheden. De studenten in domein 2 zijn in de leeftijd van ongeveer 10 tot 15 jaar. In domein 3 tenslotte, werken studenten in verbinding met hun team en volgens een door hen bepaald plan, aan hun volgende stap: de uitstroom.

Scherpe leeftijdsgrenzen worden niet gehanteerd: een student geeft zelf aan wanneer hij/zij over wil stappen naar een ander domein. Hij/zij wil b.v. op termijn naar een vervolgopleiding en wil daarover sparren met medestudenten en tegelijkertijd lessen volgen op examenniveau. Domein 3 leent zich daar bij uitstek voor, dus meldt de student zich bij de domein-3-kring en bespreekt daar zijn/haar wensen. De kring beslist uiteindelijk of de doelen van de student passen bij het motto van het domein.

Alle ruimtes in de school zijn voor iedereen toegankelijk. Jonge studenten willen wel eens lekker in de hangmat in de Grote Zaal luieren; ze zijn van harte welkom. Oudere studenten passen regelmatig op in domein 1 of ze spelen een potje pool in de Kleine Zaal. Iedereen kan muziek maken in de kelder of aan scheikundeproefjes meedoen in het lab (natuurlijk alleen als docent Franc erbij is).