Basisschool en voortgezet onderwijs onder één dak

Wij bieden de ruimte waardoor kinderen vanaf hun vierde tot hun tweeëntwintigste bij ons hun leerweg kunnen vormgeven en zichzelf kunnen ontwikkelen. Met de flexibiliteit om op ieder moment te kunnen instromen. De basisschool en het voortgezet onderwijs lopen op De Ruimte door elkaar heen, er zijn geen gescheiden groepen. 

Leerlingen zijn studenten

Lang geleden is door de schoolkring-leden (studenten en stafleden)  gezamenlijk besloten dat leerlingen van De Ruimte ‘studenten’ genoemd willen worden, en dat is in al die jaren niet veranderd.

Intrinsieke motivatie

Bij De Ruimte leren studenten vanuit intrinsieke motivatie. Als het kind weet wat het wil doen, gaat het vol overtuiging aan de slag, is het leerproces intensiever en gaat de kennisoverdracht vele malen sneller.

Op De Ruimte lopen ongeveer honderdvijftig studenten jonger dan 22 jaar. Er zijn op dit moment elf stafleden die in samenwerking met de studenten staftaken doen en deels ook docent zijn. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan docenten die parttime aan de school verbonden zijn vanuit een vraag van de studenten.

Natuurlijke doorstroming naar voortgezet onderwijs

Studenten krijgen op De Ruimte vanaf de eerste schooldag letterlijk de ruimte een eigen leerroute te kiezen. De doorstroming van peutergroep naar basisschool naar voortgezet onderwijs is een natuurlijke weg, op basis van persoonlijke interesse. Zo kunnen onze studenten vanuit hun persoonlijke interesse ook een eigen onderneming opzetten en daarbij passende vakgebieden opnemen in hun programma. Zij worden niet onderworpen aan een eindtoets, maar kunnen hier zelf voor kiezen. Ook kunnen ze (staats)examen doen in het voortgezet onderwijs.

Leeftijdsmix

Door de leeftijdsmix op De Ruimte (zie ook ‘onderwijsvisie‘), zijn er op De Ruimte geen gescheiden leeftijdsgroepen. Ook de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn niet gescheiden van elkaar. Er is dus niet zoiets als een overstap naar de ‘middelbare’, laat staan een brugklas. Studenten van negen jaar volgen lessen op VO-niveau, zestienjarigen frissen hun kennis op tijdens een rekenles met jongere studenten. Alle leeftijden lopen door elkaar heen, de hele dag door.

Het belangrijkste aspect van de leeftijdsmix is dat studenten van elkaar leren. Zo kan het gebeuren dat een jongere student beheerder is van de techniekkelder en een oudere student uitleg geeft over de apparatuur. Je ziet regelmatig dat jong en oud samen een potje schaak spelen, of andere spellen. Dat is heel gewoon op De Ruimte.

de basisschool en het voortgezet onderwijs lopen door elkaar heen op De Ruimte
Jonge en oudere studenten komen elkaar vaak tegen op De Ruimte

Domeinen

Er zijn domeinen binnen De Ruimte, sommige domeinen zijn leeftijdgerelateerd, zoals het ‘PO-domein’ wat ingericht is voor studenten tot ±12 jaar. En het ‘jonge student-domein’, voor studenten van 4 tot ±8 jaar. Hier zijn ook oudere studenten te vinden, of peuters van de peutergroep.

Oudere studenten vinden het vaak leuk om ‘op te passen’ bij de jongsten, of komen voor de gezelligheid. Ze weten dat ze daarbij rekening moeten houden met het feit dat het domein er is voor de jongere studenten en passen hun gedrag daar op aan.

Verder zijn er de verschillende ruimtes, zoals bijvoorbeeld de muziekruimte en de studievleugel, plekken waar veel oudere studenten te vinden zijn. In de studievleugel is er het studieplein voor zelfstudie en zes leslokalen. De meeste andere ruimtes worden door alle leeftijden bezocht.