Basisschool en voortgezet onderwijs onder één dak

Wij bieden de ruimte waardoor kinderen vanaf hun vierde tot hun tweeëntwintigste bij ons hun leerweg kunnen vormgeven en zichzelf kunnen ontwikkelen. Met de flexibiliteit om op ieder moment te kunnen instromen. De basisschool en het voortgezet onderwijs lopen op De Ruimte door elkaar heen, er zijn geen gescheiden groepen. 

Leerlingen zijn studenten

Lang geleden is door de schoolkring-leden (studenten en stafleden)  gezamenlijk besloten dat leerlingen van De Ruimte ‘studenten’ genoemd willen worden, en dat is in al die jaren niet veranderd.

Intrinsieke motivatie

Bij De Ruimte leren studenten vanuit intrinsieke motivatie. Als het kind weet wat het wil doen, gaat het vol overtuiging aan de slag, is het leerproces intensiever en gaat de kennisoverdracht vele malen sneller.

Op De Ruimte lopen ongeveer honderdvijftig studenten jonger dan 22 jaar. Er zijn op dit moment elf stafleden die in samenwerking met de studenten staftaken doen en deels ook docent zijn. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan docenten die parttime aan de school verbonden zijn vanuit een vraag van de studenten.

Vijf studenten zijn aan het dansen in een grote ruimte met een glimmende vloer. Er is een oudere student bij die de dans begeleidt. Ze kijken in de spiegel (die je niet ziet).
Anne-Mihr, een student van domein 2, geeft elke week dansles aan domein 1 studenten

Natuurlijke doorstroming naar voortgezet onderwijs

Studenten krijgen op De Ruimte vanaf de eerste schooldag letterlijk de ruimte een eigen leerroute te kiezen. De doorstroming van peutergroep naar basisschool naar voortgezet onderwijs is een natuurlijke weg, op basis van persoonlijke interesse. Zo kunnen onze studenten vanuit hun persoonlijke interesse ook een eigen onderneming opzetten en daarbij passende vakgebieden opnemen in hun programma. Zij worden niet onderworpen aan een eindtoets, maar kunnen hier zelf voor kiezen. Ook kunnen ze (staats)examen doen in het voortgezet onderwijs.

Domeinen

Sinds 2018 werken we op De Ruimte in domeinen. Elk domein bestaat uit een team van studenten, stafleden en docenten. Domein 1 beslaat de groep studenten tot een jaar of 10. ‘Spelend leren en lerend spelen’ is hun devies. In domein 2 wordt gewerkt aan het bepalen van een richting en het ontwikkelen van vertrouwen in de eigen mogelijkheden. De studenten in domein 2 zijn in de leeftijd van ongeveer 10 tot 15 jaar. In domein 3  werken studenten in verbinding met hun team en volgens een door hen bepaald plan, aan hun volgende stap: de uitstroom.

Scherpe leeftijdsgrenzen worden niet gehanteerd: een student geeft zelf aan wanneer hij/zij over wil stappen naar een ander domein. Hij/zij wil bijvoorbeeld op termijn naar een vervolgopleiding en wil daarover sparren met medestudenten en tegelijkertijd lessen volgen op examenniveau. Domein 3 leent zich daar bij uitstek voor, dus meldt de student zich bij de domein3-kring en bespreekt daar zijn/haar wensen. De kring beslist uiteindelijk of de doelen van de student passen bij het motto van het domein.

Alle ruimtes in de school blijven voor iedereen toegankelijk. Aanwezigheid in een ander domein wordt vaak gemotiveerd doordat de student een specifiek doel of interessegebied heeft om daar te zijn. En natuurlijk willen jonge studenten wel eens lekker in de hangmat van domein 3 luieren of een potje schaak spelen. Ze zijn dan van harte welkom. Studenten uit domein 2 en 3  passen regelmatig op in domein 1 of ze spelen een potje pool in domein 2. Iedereen kan muziek maken in de kelder of aan scheikunde proefjes meedoen in het lab (met een docent). Het is de interesse die telt en niet de leeftijd!

Drie studenten, twee jonge en een oudere in het midden, zitten in de muziekkelder van De Ruimte. De linker student zit op een stoel. de rechter student zit op een versterker, en ze hebben elektrische gitaren vast. De oudste zit in het midden en kijk lachend naar de linker student.
Helmer geeft elke week gitaarles aan studenten van domein 2