Kosten voor ons onderwijs

De Ruimte is een door de overheid erkende, particuliere school. Vanaf het prille begin heeft De Ruimte gekozen voor onafhankelijkheid, en daarmee voor financiering op andere manieren dan bekostiging door de overheid. Dat betekent o.a. dat ouders maandelijks een ouderbijdrage betalen.

Keuze voor flexibiliteit en vrijheid

De Ruimte is vanuit overheidswege vrij om het lerend leven samen met de studenten vorm te geven. Er is geen door de regering opgelegd curriculum. De Ruimte is vrij om wel of geen testen af te nemen. De Ruimte kan zelf beslissen hoeveel uren en dagen er gemaakt moeten worden en hoe groot de groei en de samenstelling van het aantal studenten is. De inspectie hanteert een speciaal toezichtskader van waaruit de kwaliteit geborgd blijft.

Ouderbijdrage en BSO-kosten

Naast de betaling van de zp’ers (stafleden en docenten) hebben we ook nog andere kosten, zoals huisvesting, leermiddelen en excursies. Om die reden vraagt De Ruimte om een ouderbijdrage.

De Ruimte maakt gebruik van de BSO-regeling voor studenten op het primair onderwijs (PO). Ouders kunnen daardoor geld terugvragen via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (afhankelijk van waar de ouders recht op hebben).

PO: €330 per maand en totaal €3960 per schooljaar.

PO + BSO: €219 (PO) + €364,80 (BSO) per maand en totaal €2628 + €4377,60 = €7005,60 per jaar.
Het uurtarief voor BSO is €9,12 per uur, uitgaande van gemiddeld 40 uur per maand.

VO: €390 per maand, en totaal €4680 per schooljaar.

Voor een derde kind uit hetzelfde gezin betaalt u de helft van de ouderbijdrage en vanaf het vierde kind een kwart van de ouderbijdrage.

Extra kosten

Voor studenten die via staatsexamens hun diploma willen halen, komen de kosten hiervan ook voor rekening van ouders. Meer informatie hierover vind je op de site van DUO.

Op school zijn studieboeken aanwezig, deze kunnen alleen op school worden gebruikt. Studenten dienen zelf boeken aan te schaffen als zij deze ook thuis willen gebruiken.

Het kan voorkomen dat voor specifieke excursies of activiteiten een extra bijdrage wordt gevraagd.

Kinderopvangtoeslag

Binnen drie maanden ná de maand dat de student is ingeschreven op De Ruimte vraag je als ouder/verzorger de kindertoeslag aan. Als je langer wacht, loop je kinderopvangtoeslag mis. Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl.

Lees meer

Open dag
Aannamebeleid
De organisatie