Schooltijden en afspraken

Eén van de pijlers van onze visie is vrijheid. Dat betekent niet dat er geen regels en afspraken zijn, integendeel! Die hebben we wel en ze zijn nodig om die vrijheid te waarborgen. Studenten kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen hoe laat ze op school komen, maar daarvoor gelden wel een aantal afspraken: je belt voor 10.00 uur als je later komt, en je zorgt dat je minimaal 27 uur per week op school bent. Hieronder nog wat meer schoolafspraken, en informatie over schoolvakanties en dergelijke.

Schooltijden

Democratische school De Ruimte is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

De interne BSO-tijden zijn 14.00 uur tot 17.00 uur.

De peutergroep (2 tot 4 jaar) is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Vakanties

Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Pasen 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 11 juli t/m 23 augustus 2020

Flexibel verlof

Dit jaar kunnen 10 flexibel verlofdagen worden opgenomen. Hiernaast krijgen studenten die een visiedag bijwonen 1 extra flexibel verlofdag. Er zijn 4 visiedagen dit schooljaar. Deze extra flexibel verlofdagen kunnen pas worden opgenomen als de betreffende visiedag is geweest via het aanvraagformulier flexibel verlof, te downloaden via het (besloten) schoolforum.

Visiedagen/extra vrije dagen (flexibel)

Visiedagen zijn voor alle schoolkringleden toegankelijk. Studenten kunnen kiezen voor het bijwonen van de visiedag en krijgen dan een extra flexibel verlofdag. De visiedagen zijn dit jaar op:

Maandag 28 oktober 2019
Maandag 6 januari 2020
Maandag 2 maart 2020
Donderdag 21 t/m zondag 24 mei 2020

Klusdagen/extra vrije dagen (flexibel)

Klusdagen zijn dagen waarop alle schoolkringleden en ouders worden uitgenodigd om mee te helpen aan het opruimen, schoonmaken en opknappen van het schoolgebouw.

Studenten kunnen kiezen voor het bijwonen van de klusdag en krijgen dan een extra flexibel verlofdag (dit geldt niet voor de K3-dagen). De klusdagen zijn dit jaar op:

Vrijdag 20 december 2019
Vrijdag 10 juli 2020

Start van de dag

De koffie en thee staat klaar van 8.30 tot 9.15 uur voor ouders die nog even contact willen maken.

Einde van de dag

Als je je kind komt halen, probeer dat dan in een korte tijd te doen. Zoek ze op, laat ze afronden en probeer binnen 15 minuten weer op weg naar huis te gaan.

Afwezigheid-, ziek- of laatmelding en aanvraag flexibel verlof

Als je later dan 10 uur naar school komt, bel dan voor 10.00 uur naar school: 035-6015321. Als ziek zijn langer dan één dag duurt, dan moeten de ouders/verzorgers op maandag- en donderdagochtend de ziekmelding herhalen.

Flexibel verlof moet uiterlijk op de dag zelf voor 10:00 uur worden aangevraagd via het aanvraagformulier flexibel verlof (te downloaden via het besloten schoolforum). Inscannen en mailen is toegestaan, mits dit telefonisch door de ouders met de BHV’er wordt afgesproken. We verwachten van de student dat hij/zij zelf schoolafspraken en taken verzet indien hij/zij niet aanwezig kan zijn.

Telefoneren

Om de kosten te besparen kunnen studenten 2 keer per dag kort naar huis bellen om bijvoorbeeld (speel-) afspraken te maken.

Gasten

Gasten zijn welkom, als je dit minimaal 1 dag van te voren aanvraagt met het daarvoor bestemde formulier. De aanvrager is verantwoordelijk voor de gast. Hij/zij zorgt ervoor dat de gast op de hoogte is van, en zich houdt aan, de regels en afspraken die gelden op school.

Lees meer

Ouders
Een schooldag