Schooltijden en afspraken

Eén van de pijlers van onze visie is vrijheid. Dat betekent niet dat er geen regels en afspraken zijn, integendeel! Die hebben we wel en ze zijn nodig om die vrijheid te waarborgen. Studenten kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen hoe laat ze op school komen, maar daarvoor gelden wel een aantal afspraken: je belt voor 10.00 uur als je later komt, en je zorgt dat je minimaal 26 uur per week op school bent. Hieronder nog wat meer schoolafspraken, en informatie over schoolvakanties en dergelijke.

Schooltijden

Democratische school De Ruimte is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De peutergroep (2 tot 4 jaar) is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Vakanties

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 21 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023

Flexibel verlof en urentekort

Per jaar kunnen 10 flexibel verlofdagen worden opgenomen, met de instemming van hun ouders. Dat kan op elk moment in het jaar. Studenten kunnen alleen flexibel verlofdagen opnemen als ze geen urentekort hebben. Er wordt altijd gekeken of de student het urentekort in kan halen, zo niet dan wordt het ‘verrekend’ met de resterende flexibel verlofdagen. De flexibel verlofdagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende schooljaar.

Klusdagen/extra vrije dagen (flexibel)

Klusdagen zijn dagen waarop alle schoolkringleden en ouders worden uitgenodigd om mee te helpen aan het opruimen, schoonmaken en opknappen van het schoolgebouw.

Studenten kunnen kiezen voor het bijwonen van de klusdag en krijgen dan een extra flexibel verlofdag (dit geldt niet voor de K3-dagen, de Klussen-Kletsen-Kamperen driedaagse aan het begin van het schooljaar).

Lees meer

Ouders
Een schooldag