Ons team bestaat uit stafleden en docenten. Stafleden verzorgen de allround begeleiding op school. Ze draaien mee met de studenten in de schoolkring en de diverse subkringen daarvan. Stafleden hebben diverse rollen zoals begeleider, dossierhouder en coach. Een aantal stafleden is daarnaast leerkracht of docent. Een aantal teamleden is docent, en zij hebben gespecialiseerde kennis van vakken die ze kunnen delen met de studenten.

De voornaamste taak van een staflid is om samen met de studenten het leven en leren op school vorm te geven. Samen met de studenten dragen zij zorg voor een fysiek, sociaal en emotioneel veilige school en minimaatschappij. Liefdevol geven zij ondersteuning en volgen de ontwikkeling van de studenten, die in het leerlingvolgsysteem wordt vastgelegd.

Docenten worden aangenomen omdat er vraag is naar het vak dat zij aanbieden. Er kunnen op heel veel vlakken lessen gevolgd worden. Er kunnen altijd lessen wegvallen of bijkomen, naargelang de vraag. Iemand kan bijvoorbeeld de wens hebben om Arabisch te leren, en kan dan in samenwerking met de studiekring op zoek gaan naar een docent.

Anne Marie Smetsers

In de laatste augustusweek van 2015 had ik een sollicitatiegesprek op De Ruimte. Daar was dringend een eerstegraads docent Nederlands nodig, zo wist ik van een goede kennis. Ik ging in gesprek met Ruud en een paar studenten waaronder Toon, die ook net op school was en ondertussen even lekker een dutje deed. Een uurtje later stond ik buiten met tranen in mijn ogen en een bonzend hart. Liefde op het eerste gezicht. Binnen enkele dagen leek het alsof ik hier altijd al was.

Op dit moment gaat mijn aandacht uit naar het dossierhouderschap, mijn lessen Nederlands en naar het ontwikkelen van een groter taalbewustzijn op De Ruimte. En ik wil de boer op met onze school. Veel te veel (jonge) mensen daarbuiten hebben in het geheel geen idee van het bestaan van democratisch onderwijs in het algemeen en onze prachtschool in het bijzonder. Het zou mooi zijn als ik, vrij naar Bram Vermeulen, een behoorlijke kei in die rivier zou kunnen verleggen.

Staflid sinds 2015

Claudia Hartman

Portret van Claudia Hartman, staflid op democratische school De Ruimte

Wat een heerlijke ontdekking dat er toch een school bestaat die niet probeert een vis in een boom te laten klimmen of een olifant te laten vliegen. Een plek waar ik ieder kind mag begeleiden in zijn/haar wensen, van ‘Ik wil leren lezen’ tot ‘Hoe maak je een speelfilm?’.

Waar ik iedere dag word uitgedaagd om ‘on the spot’ een ‘lesje’ te geven; ‘Ik wil graag een lesje geschiedenis’ , ‘Ik wil graag les in moeilijk rekenen’ . Maar ook heerlijk samen tekenen en schilderen in ons atelier of filosoferen over ‘waarom iedereen iets anders ziet als je toch door hetzelfde raam naar buiten kijkt’. Tijdens een leesles word ik uitgedaagd met vragen als ‘waarom heet een hond eigenlijk hond’? De lessen zijn vaak holistisch, alles is tenslotte met elkaar verbonden. We beginnen met een gesprekje over surfen, zo komen we bij het onderwerp drijven, dan zoeken we op de kaart de Dode Zee (Topografie) en rekenen we tenslotte het zoutgehalte uit (procenten). De kinderen houden mij scherp en helpen mij mijn motto ‘er bestaan geen domme vragen’ te blijven onderzoeken. Een leven lang leren in vrijheid en verbondenheid, ik geniet!

Claudia was in haar ‘vorige levens’ onder andere balletdanseres, skilerares en marketingcommunicatie medewerker en nu ook gediplomeerd leerkracht basisonderwijs. Ze is moeder van een zoon die ook met veel plezier naar De Ruimte gaat. Ze is docent en staflid en verzorgt de schooladministratie op De Ruimte sinds oktober 2020.

Staflid sinds 2020

Claudia Hartman

Portret van Claudia Hartman, staflid op democratische school De Ruimte

Dorianne de Groot

Deze school meehelpen opbouwen, is het moeilijkste en spannendste wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Ik krijg ieder jaar weer meer ervaring en ik voel de kracht van die ervaringsjaren. Ik weet nu wat werkt en wat niet werkt.

Pionieren, flexibel zijn, samenwerken, doorontwikkelen, vertrouwen houden, dat is ónze bijdrage aan een rijker onderwijsklimaat. Vaak realiseren studenten zich pas achteraf wat de De Ruimte voor ze betekend heeft. Begrijpelijk, dit onderwijs gaat over zelfsturing en verantwoordelijkheid nemen en die verworvenheden krijgen vaak pas extra betekenis als je volwassen wordt en de wereld ingaat. Terugkijkend als oprichter van deze mooie school, voel ik me nog steeds zo dankbaar dat ik dit werk mag doen!

Mijn kwaliteit en affiniteit ligt bij de wat jongere studenten die nog zo heerlijk spelend leren. Ik ben vooral met praktische kringen bezig die op elkaar aansluiten: dierenkring, winkelkring, tuin- en milieu-kring. Daarnaast ben ik lid van de takenkring en de inrichtingskring. Ook ben ik beleidcoach van de BSO/KDV. Ik woon in de school en mag ook na schooltijd voor de school zorgen. Als je vragen hebt kun je altijd naar me toe komen. 😉

Oprichter en staflid sinds 2003

Beluister hier de podcastaflevering van de serie ‘Gelijkwaardigheid, wat komt daar bij kijken?’, door Baudy Wiechers. Een gesprek met Dorianne, ondermeer over gelijkwaardigheid op De Ruimte.

Dorianne de Groot

franc

Franc Duking

Na vijf jaar als staflid op de Democratische school LIFE! in Landsmeer werk ik nu de meeste dagen als docent en staflid op de Ruimte. In dit onderwijs word ik vooral blij van de verbinding die mag ontstaan vanuit ongedwongenheid, vanuit open nieuwsgierigheid en gelijkwaardigheid. Een gesprek aangaan zonder dat het per se ergens heen hoeft. Vaak is het resultaat dat we heel veel van elkaar leren. Het leren van levensvaardigheden als motivatie, inspiratie, ontdekken van je eigenheid, grenzen stellen, verantwoordelijkheid nemen ervaar ik als een enorme rijkdom op deze school. En ik blijf steeds ervaren dat ik zelf evenveel leer als de studenten op deze school.

Als docent ligt mijn focus bij de natuurwetenschappen, geniet ik ervan om met studenten samen de weg zoeken naar een eindexamen, maar ook van discussies in de ‘seksualiteit en relaties’-lessen. Verder begeleid ik dossierstudenten en help ik bij het introduceren van geweldloze communicatie als ‘gereedschap’ in de school.

Staflid sinds 2020

Franc Duking

Heleen Groot

Heleen Groot

Kinderen zoeken hier hun eigen plek en hun eigen contacten, met de dieren, met andere kinderen, met volwassenen en in de natuur. Het is zo interessant hoe hier geleerd wordt. Zoals in de moestuintjes bijvoorbeeld.

Het hebben van een eigen stukje grond is belangrijk voor kinderen. Ze kunnen er experimenteren met graven, zaaien en als alles meezit natuurlijk met oogsten. In de werkplaats vind ik het belangrijk dat studenten het als hun eigen domein ervaren en dat ik pas help als ze er niet uitkomen.

Ik zorg dat de techniekruimte goed is ingericht met gereedschappen en materialen en het is fijn als studenten zich vrij voelen om er van alles te kunnen ervaren. Zagen, timmeren, schaven, hakken, fietsen repareren, het is allemaal mogelijk. Als je fiets stuk is en je ontdekt dat je ‘m zelf kan maken, om dan de blijdschap te ervaren als hij ‘t weer doet! Maar soms is het nodig dat ik mijn vakkennis inzet als het niet lukt, want die fiets moet natuurlijk wel rijden aan het einde van de dag.

Staflid sinds 2007

Irma van Eijkelenborg

Irma van Eijkelenborg

Staflid sinds 2011

Democratisch onderwijs is voor mij dat je je eigen lerend leven mag inrichten zoals jij prettig vindt én dat je daarbinnen de ander tegenkomt. Dat je niet zozeer vrij bent dat je alles mag, maar dat je vrij bent in hoe je de dingen doet en ervaart. Voor mij ben je niet alleen ik-gericht bezig, maar je bent ook onderdeel van een gemeenschap. Het is dynamisch, alles kan naast elkaar bestaan: de gamers, de artistiekelingen, de spirituele kids, de emo’s. Dat vind ik echt genieten: ze zijn allemaal verbonden met elkaar, vol acceptatie naar elkaar toe. Ik zie jongens van zestien die nog buiten spelen, die hier met kunststof geweren heen en weer rennen. Op een gewone school zouden ze uitgelachen worden. Hier mag je tot in je diepste cel jezelf zijn, zonder dat daar een oordeel op zit.

Janneke Bergmans

Het idee dat ik meehelp bouwen aan de school geeft een bijzonder gevoel. Ik ken De Ruimte al heel lang en heb genoeg democratische scholen meegemaakt om te weten hoe ongelofelijk het is dat deze school alle stormen heeft doorstaan!

Ik geniet van de evolutie die deze school heeft doorgemaakt, en ben nieuwsgierig naar hoe het over tien jaar is. Ik houd van verandering. Waar ik het meest van geniet zijn de veranderingen die ik zie bij studenten. Soms kijk ik bewust om me heen en zie ik groepjes mensen bezig met verschillende activiteiten. Alles loopt perfect langs elkaar heen in een harmonieuze chaos. Dan ben ik zo trots op deze school! Mensen bloeien weer op, komen tot rust, klimmen uit een diep dal. Of ontdekken een kant van zichzelf die ze nog niet kenden, ontwikkelen een passie. Regelmatig krijg ik kippenvel als ik dat zie gebeuren!

Staflid sinds 2008

Janneke Bergmans

Jet Prommenschenckel

De veelkleurigheid van de mensen op onze planeet is prachtig. Geen karakter is hetzelfde en dat maakt het leven met elkaar zo verrassend en inspirerend. Hoe mooi is dat, als je dat van jongs af aan mee mag maken en aan mee mag doen. In het democratisch onderwijs leer je die veelzijdigheid waarderen en zelfs liefhebben en op deze plek leren we van elkaar, jong en oud. Toen ik net kwam kijken als zoekende ouder, was dit een verademing: geen hiërarchie. Niemand is hetzelfde, maar iedereen is gelijkwaardig. Daardoor zie je iedereen groeien en zijn of haar bloei momenten ervaren. Iedereen krijgt hier de kans zich te ontwikkelen naar een persoon met een eigen identiteit, wetende dat hij gewaardeerd wordt. En ik (inmiddels als staflid) mag meereizen, ondersteunen en meegenieten van al deze processen. Zien dat kinderen blij zijn met zichzelf maakt mij gelukkig.

Staflid sinds 2020

Jildou Oudman

Staflid Jildou

Na een periode met veel plezier stage te hebben gelopen op domein 1, heb ik gesolliciteerd voor de functie van staflid. Ik ben net aangenomen door de schoolkring, en ben heel blij hier te kunnen blijven samenwerken! Het mooie van de visie van democratische school De Ruimte vind ik het spelend leren, het wederzijdse respect en de vrijheid die kinderen krijgen om te ontdekken. Zelf ben ik ook altijd erg nieuwsgierig geweest en wilde altijd dingen uitproberen. Ik vind het belangrijk dat je je als mens op elk gebied kunt ontplooien en bezig kunt zijn met de dingen die jou op dat moment interesseren. Als bezig bijtje, enthousiast, behulpzaam, creatief en leergierig persoon denk ik dat deze kwaliteiten mij goed van pas komen als staflid op domein 1!

Staflid sinds 2022

Lex Eijt

Lex Eijt

Democratisch onderwijs betekent voor mij dat studenten hun eigen lerend leven vormgeven in samenwerking met staf en docent. Ze hebben de keus om staatsexamens te doen, maar het hoeft niet per se. Ze leren hierdoor al vroeg omgaan met keuzes en de consequenties daarvan. Studenten kunnen hier veel uitproberen en onderzoeken wat bij hen past. Stafleden, docenten en studenten zijn gelijkwaardig aan elkaar. Deze gelijkwaardigheid zorgt voor vertrouwen en respect. Bij ongewenst gedrag spreek ik studenten nooit vanuit een machtspositie aan. Omdat studenten ook respect voor mij hebben, stoppen ze vanzelf met bepaald gedrag. Als docent ben ik heel ruimdenkend, ik belicht graag alle kanten door verschillende perspectieven in te brengen.

Staflid sinds 2013

Lex Eijt

Margo Bruins

Vanuit mijn ervaring met mijn eigen kinderen weet ik wat democratisch onderwijs kan betekenen voor studenten. Twee van mijn drie zoons hebben hier op school gezeten. Ze doen nu ieder de dingen die bij hen passen. Ik heb vertrouwen in de levens- en leerweg van mijn kinderen en ik geef hen daarmee het grootste cadeau dat ik maar geven kan.

En wat ik geleerd heb als moeder is dat ik mijn onmacht mag voelen. Een student zei eens dat ouders de illusie hebben dat ze veel invloed hebben, maar die invloed is eigenlijk maar heel klein. Mijn zoons hebben ieder op hun eigen manier hun weg gemaakt. Ik sta erbij en ik kijk ernaar. Dit is hun leven. En ik? Ik zit sinds 1963 op school en leer nog steeds!

Staflid sinds 2008

Staflid sinds 2008

Marjolein van Beers

Het voorbereiden op de inspectie, om erkend te worden als school, vond ik heel leuk. Ik wilde in dialoog met de inspectie, was vastbesloten om voor erkenning van onze manier van werken en leren te ‘vechten’, net zo lang totdat ze ons zouden begrijpen. We hebben het met een aantal stoere kanjers in de frontlinie samen voor elkaar gekregen en ben daar nog steeds heel trots op. Ik vond het goed dat de kwaliteit werd getoetst, nog steeds. Ik houd van kwaliteit. Dat wanneer iets scheef gaat, je precies weet welke route je moet lopen of wie je moet aanspreken. En dat je fouten mag maken, maar dat je een systeem hebt dat het draagt. Dat is mijn ideaal.

Staflid sinds 2006

Portret van Melissa, staflid bij de peutergroep

Melissa de Graaf

Het vinden van de Ruimte als school voor mijn eigen kinderen was een prachtig cadeau waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Dat ik nu zelf deel mag zijn van deze bijzondere school door er dagen spelend door te brengen met de peuters vind ik fantastisch. Ik kijk graag naar de mens als een spelend wezen, de homo ludens. Spelen is ontdekken en dat doen we hier samen of je nu 2 of 32 bent. 

Zelf werd ik vroeger altijd ‘stront eigenwijs’ genoemd, dat klinkt wat negatief maar ik was er eigenlijk wel trots op. Ondanks die eigenwijsheid raakte ik af en toe het contact met mijn innerlijk kompas kwijt. Ik deed pogingen om in het gareel te passen. Op de Ruimte wordt de eigen-wijsheid van kinderen op waarde geschat. Het woord eigenwijsheid kreeg er voor mij een andere klank. Het leren vertrouwen op je eigen wijsheid zie ik als een prachtige basis voor een leven lang spelend leren in verbinding met jezelf en de ander. Het helpt je bij het vinden van je element.

Kreten als ‘leren mag en falen bestaat niet’ of woorden als gelijkwaardigheid en vrijheid doen het goed op iedere onderwijsfolder. Maar op de Ruimte komen deze begrippen tot leven. Je kan er echt voelen en ervaren wat het betekent. Het hangt tussen de muren, het zit in de vezels. In de manier waarop studenten en stafleden naar elkaar kijken en met elkaar praten. Dit had ik na tien jaar lesgeven nog niet eerder gezien. Voor mij heeft het iets bevrijdends en hoopvols. Het verbreed je wereldbeeld en geeft vertrouwen in de mens. Op naar die betere wereld!

Staflid sinds 2022

Melissa de Graaf

Rijk van Rossum

Als docent op de Ruimte geef je je kennis door, maar dringt het niet op een autoritaire manier op. Tenzij die autoriteit je gegeven wordt. Als voorbeeld hebben we een rekencursus ontwikkeld, waarbij het doel is dat je in drie maanden tijd goed wordt in rekenen. Studenten die daar belangstelling voor hebben tekenen zich in en gaan akkoord met de afspraken die gemaakt zijn over huiswerk en aanwezigheid. Al heel wat studenten hebben de cursus doorlopen en nieuwe groepen zijn aan het werk. Binnen relatief korte tijd, als je eraan toe bent en gemotiveerd bent, je leerstof eigen maken waar je normaal gesproken jaren over doet, werkt goed. 

Daarnaast zijn lessen op de Ruimte zoveel meer dan alleen kennisoverdracht. Het met elkaar oefenen in communicatie, samenwerking, sociale vaardigheden, zelfsturing voelt als een verrijking voor iedereen.

Docent rekenen, geschiedenis, Nederlands sinds 2019 (staflid van 2007 – 2019)

A portret of a smiling Ruud

Ruud van Middelaar

Voor mij is democratisch onderwijs het onderwijs van de toekomst, waarin de natuurlijke ontwikkeling en het vertrouwen in kinderen hersteld gaat worden. Samen spelen, kennismaken met elkaar, heel veel praten en een volwaardige stem hebben in de voor jou belangrijke zaken op school, dat zijn de pilaren van democratisch onderwijs. Dat is waar je groot en sterk van wordt. Terug naar de natuurlijke zelfbeschikking en oorspronkelijke menselijke waarde.

Sinds 2003 hebben we hard gewerkt en veel gerealiseerd van de droom die we voor ons zagen. Tegelijkertijd blijft democratisch onderwijs een zichzelf vernieuwend concept en ik denk dat het nooit zal ophouden met innoveren. We hebben plannen om een hele nieuwe school te bouwen en daarmee bedoel ik een nieuwe buitenkant én een nieuwe binnenkant, steeds weer verder en verder. In de volgende fase zie ik dit onderwijs als het voorbeeld voor scholen waar kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en liefdevolle mensen die de wereld steeds mooier zullen maken.

Oprichter en staflid sinds 2003

Staflid Stern bakt poffertjes en kijkt vrolijk in de camera

Stern Flipsen

In mijn eerste maand als staflid werd ik meteen in het diepe gegooid: ik ging 5 dagen mee op zeilkamp! Dat was heel leuk en leerzaam. Ik was als een vis in het water, ik hou van fysieke activiteiten, dus ‘in het diepe gegooid worden’ viel erg mee. Eigenlijk heb ik vooral studenten in het diepe gegooid, haha! 

Ik ben activiteitenbegeleider en bewegingsagoog. Wat betekent dat ik gekwalificeerd ben om met elke soort doelgroep activiteiten op te zetten, te begeleiden en uit te voeren. Daardoor heb ik nu een heel arsenaal aan sport en spel activiteiten in mijn achterhoofd. Verder hou ik van techniek: ik vind het prachtig constructies te maken en problemen op te lossen of het gaat om het bouwen met hout of maken van elektrische en mechanische apparaatjes. 

Spelen is erg belangrijk voor mij. Zo ook gamen. Ik denk dat je veel kunt leren en inspiratie op doen met games, zowel educatieve games als ook de eigen games. Ik vind het dan ook leuk om de studenten ook op technisch, ICT en gaming gebied verder te helpen. 

Naast dit alles heb ik ook nog mijn eigen sportieve hobby’s. Ik kan o.a. Klimmen, zeilen kajakken, skiën, volleyballen, mountainbiken en karate. Met al deze sporten en nog veel meer wil ik lekker aan de slag gaan op De Ruimte!

Staflid sinds 2022

Stern Flipsen

Tet Lagemaat

img_6430_tet

Ik vind het heerlijk om creatief bezig te zijn. In mijn eentje en samen met anderen.
Ik heb de Beroepsopleiding voor Fotografie gedaan en de opleiding Creatieve Handvaardigheid. Vorig jaar kon ik al op de maandagen 4 uur op het atelier zijn, dankzij de inschikkelijkheid van mijn domein-1 –samenwerkers.

Dit jaar kan ik me als docent 16 uur per week uitleven op het atelier als vaste kunst-samenwerker, samen met Marjolein. Het is daar elke dag een feestje! Naaien en fotografie zijn nu hot. Feestjurken, knuffels, tasjes, noem maar op. En als er genoeg jurken en hoedjes genaaid zijn gaan we dat moois fotograferen in een “modeshoot”. En als je de hele school al gefotografeerd hebt én je kunt met de studioflitser omgaan, dan kun je de Duitse taarten of het gerecht van het lunchcafé smakelijk op de foto gaan zetten.

Voor de broodnodige inspiratie bekijken we elke maandag een documentaire over een kunststroom, geschiedenis of wetenschap. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik met al die creatieve studenten mag samenwerken (van jong naar oud) en dit allemaal en nog veel meer kan en ga doen.

Staflid sinds 2016

Tobias Hoendervangers

Ik denk weleens dat ik heel mijn leven op zoek ben geweest naar hoe wij op democratische scholen met mensen omgaan. Als kind werd ik er vaak mee geconfronteerd dat er weinig ruimte is voor jouw individuele behoefte en authenticiteit in het reguliere onderwijssysteem, en ook als student aan de PABO liep ik er tegenaan dat ik uiteindelijk geen manier zag mijn eigen weg te vinden binnen dit systeem. Deze ervaringen maken nu dat ik erg sterk voel dat De Ruimte een heel bijzondere plek is. Een plek waar ik als kind tot mijn recht had kunnen komen, en waar ik er als staflid nu voor kan zorgen dat dit zo’n plek is voor de kinderen van nu. En hier is niet zoveel voor nodig van mijn kant, alleen een onvoorwaardelijk vertrouwen in het natuurlijke leerproces van kinderen. En hen het gevoel te geven dat ze bij me terecht kunnen als ze iets nodig hebben. Binnen deze omgeving van vertrouwen gaan ze zelf en samen op onderzoek uit, stellen ze boeken vol vragen, spelen ze uren en dagen achter elkaar, vallen ze en staan ze weer op. En steeds laten ze zich leiden door wat zij belangrijk vinden. En ik mag deze prachtige processen hier ondersteunen, en zie de kinderen hier helemaal hun eigen pad volgen. En ondertussen leer ik zelf iedere dag weer iets nieuws.

Staflid sinds 2021

Tobias Hoendervangers

Wilfina Nusselder

Een aantal jaar geleden dagdroomde ik over het openen van een school. Ik reisde vervolgens de wereld rond en op de één of andere manier kwam ‘het onderwijs’ steeds op mijn pad. Nu werk ik op De Ruimte. De hele dag met jongeren zijn en zien wat er ontstaat. Mijn eigen wijsheid en hobby’s mogen delen, in een ongedwongen vorm. Aanwezig zijn, luisteren, leiding nemen. Praten over emoties, relaties en wanneer je een woord nou met ‘dt’ schrijft. Kleuren, schaken en allerlei andere spelletjes. 

Een baan die de nodige uitdagingen geeft op zowel emotioneel, fysiek, mentaal & dus ook spiritueel vlak. Er is vrijheid om te zijn we zijn, soms met de nodige spanningen, en toch zonder oordeel. Het daagt me uit om in mijn kracht te staan en steeds weer de grens op te zoeken naar waar ik die kracht kan vergroten. 

Elke dag ga ik vol levensvreugde een dag in op De Ruimte. Soms vermoeid, soms met pijn in mijn lijf of met emotionele processen. Altijd met nieuwsgierigheid naar wat de dag mag brengen. En aan het einde van de dag stroomt er meer leven en vrijheid door me heen. Geïnspireerd & verzadigd ga ik naar huis.

Staflid sinds 2022

Pssst. Word je blij van al deze verhalen? Check dan ook ons boek of kom naar een open dag.