Aannamebeleid

Naar school gaan bij De Ruimte is niet te vergelijken met naar school gaan op een reguliere school. Het is vaak een uitdaging voor zowel de student, de ouders als de stafleden om voorbij de gebaande paden te gaan. Daarbij is het de kunst om het lerend leven te zien als een continue stroom van opties en transformatie. Een voorwaarde voor een succesvolle tijd bij ons op school is dat het kind het zelf wil, en dat beide ouders achter het concept staan. Daarom hebben we een zorgvuldig aannamebeleid met een kijkperiode van vier weken.

Stappen aannamebeleid

Het aannamebeleid bestaat uit deze stappen:

  1. De open dag;
  2. Het kennismakingsgesprek;
  3. Een kijkperiode met minimaal 8 kijkdagen;
  4. Een ‘ontscholingscursus’ voor beide ouders/verzorgers;
  5. Een beeldvorming op school met de kijkstudent;
  6. Het evaluatiegesprek met de kijkstudent en de ouders;
  7. De inschrijving.

Open dag

Om een goed beeld te krijgen van de school is het essentieel om eerst naar de open dag te komen, voor beide ouders/verzorgers (indien van toepassing) en hun kind(eren). Zie open dag voor meer informatie en aanmelden.

Kennismakingsgesprek

Allereerst vinden wij het belangrijk dat de potentiële kijkstudent zelf duidelijk aangeeft dat hij hier op school wil zijn. We voeren daarom altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek om samen te beslissen of De Ruimte een passende keuze is.

drie mensen zitten aan een picknicktafel buiten in de zon. Twee aan de ene kant kijken op hun mobiel, de rechter persoon lacht. Links zit een vrouw, ze kijkt lachend in de camera en aait een poes die vooraan op de foto op de bank zit.
Als je bent aangenomen kun je aangenaam vertoeven op De Ruimte!

Kijkdagen

Daarna volgt een kijkperiode met als doel om elkaar en de werking van de school te leren kennen. De kijkstudent maakt kennis met de school als leergemeenschap en de school maakt kennis met de nieuwe student en de ouders. We spreken daarvoor een maand lang kijkdagen af, minimaal twee dagen per week.

Ook volgen de ouders de zogenaamde ontscholingscursus, waarin ze ervaringen kunnen opdoen met de manier van besluiten nemen op De Ruimte en veel andere onderwerpen tegenkomen die belangrijk zijn om te weten voordat je voor De Ruimte kiest.

Evaluatiegesprek en inschrijving

Aan het eind van die maand komen de kijkstudent, de school en de ouders bij elkaar voor een evaluatiegesprek. We bespreken dan of we allemaal positief zijn over de mogelijke inschrijving. Voorafgaand aan het evaluatiegesprek wordt aan de intake-kring consent gevraagd.

Wanneer ouders en de student het onderwijsconcept onderschrijven, stellen we deze vraag: ‘Geven we (naam van de student) het vertrouwen dat hij/zij het eigen lerend leven kan vormgeven, in verbinding met ons op De Ruimte?’ Indien iedereen consent is, kan meteen worden overgegaan tot inschrijving.

Lees meer

Open dag
Kosten
Veelgestelde vragen

Blij van onze verhalen? Check dan ook ons boek.