Een schooldag

Inhoudsopgave

Iedere dag is anders
Activiteiten
Verveling
Kringen
Taken

 

Studenten komen in de loop van de ochtend binnen, schrijven zich in, en beginnen aan hun dag op De Ruimte. Voor elke student ziet een schooldag op De Ruimte er anders uit.

Iedere schooldag is anders

Studenten geven zelf aan wat ze willen leren. Door regelmatig terugkerende activiteiten ontstaat een wekelijks programma waar studenten aan mee kunnen doen. Iedereen doet datgene wat inspireert vanuit eigen enthousiasme. Het valt vaak niet te voorspellen hoe een dag eruit gaat zien en wat er gaat gebeuren. In de praktijk blijkt de school een levendige plek te zijn vol met activiteiten, zonder dat het een chaos wordt.

Ik ben meestal als eerste op school. Ik open de deur, zet koffie en thee en al heel gauw stappen de eerste studenten binnen en helpen met het intekensysteem op te starten, en de stoelen van de tafels te halen zonder dat ik daarom hoef te vragen. Het geeft mij een heerlijk gevoel dat ik niet de dirigent van hun leven ben, maar dat ik erop vertrouw dat iedereen, net als ik, doet wat in zijn vermogen ligt en doet wat bij hem past.

Om 8:10 starten de stafleden samen de dag met het delen van bijzonderheden en dan gaan we allemaal de vloer op. Iedereen doet zijn ding. Zonder directeur, zonder overheidsbemoeienis, maar vanuit vertrouwen dat de dag zich vanzelf ontvouwt met alle interacties die daaruit voorkomen.

Margo Bruins, staflid

Activiteiten

De studenten doen van alles: ze lezen elkaar voor, ze zitten samen achter de computer, ze klimmen in bomen en bakken samen brood, ze tekenen en schilderen, maken sommen of een werkstuk.

Studenten maken plannen om geld te verdienen, of schrijven een script voor een musical. Ze doen scheikundeproefjes, rekenen uit hoe groot de zon is of zoeken informatie op het internet. Ze spelen een fantasiespel of doen een wedstrijd voetbal.

Een deel van de studenten gaat naar lessen wiskunde, Engels of biologie. Sommigen hebben een volle agenda, anderen hebben niet eens een agenda, en beslissen in het moment wat ze willen gaan doen.

Overal zie je mensen met elkaar in gesprek, in allerlei vormen. Praten, kletsen, discussiëren, lachen. Enthousiaste geluiden komen uit de hoek waar samen wordt gegamed.

Ik ben hier behoorlijk actief en neem best veel verantwoordelijkheid. Ik volg veel lessen: rekenen, wiskunde, Nederlands, topografie en geschiedenis. Ik ben rapporteur bij de bemiddelingskring en verder zit ik soms in de schoolkring, waarvoor ik alle moties in de computer zet en het bord klaar maak waarop de moties staan. Het fijne is dat ik zo een oogje in het zeil kan houden. Ik ben namelijk heel nieuwsgierig en wil altijd alles weten!

Megan Loeff, student

Verveling

Soms verveelt een student zich en is het zoeken: wat wil ik eigenlijk? Dat is niet iets wat we willen voorkomen. Op De Ruimte zien we verveling als een periode waarin je uit kan vinden wat je zélf belangrijk vindt om te gaan doen.

Kringen

Veel studenten hebben een rol in één of meerdere kringen op De Ruimte. Dierenkringleden duiken ’s ochtends meteen het dierenverblijf in om de dieren te verzorgen. Op dinsdag maken de secretarissen van de schoolkring een agenda voor de donderdag erna, zodat iedereen weet wat er de donderdag erna behandeld gaat worden in de schoolkring. Als haler van de bemiddelingskring ga je rond 12.00 uur de betrokkenen halen. Medewerkers in het lunchcafé doen ’s ochtends boodschappen en gaan rond 11.00 koken. Waarop rond 12.00 uur de andere studenten op de geur af komen en hun lunch komen kopen in het lunchcafé.

Als ik binnenkom ga ik eerst rondkijken, er zijn zoveel leuke dingen te doen! Het liefst kijk ik bij het knutselatelier en dan zie ik vaak leuke dingen en dan ga ik het gewoon doen. Het tweede leukste ding is het PO-plein en de kleine kinderen. Dorianne gaat soms koken en dan doe ik graag mee. Het allerleukste vind ik knutselen, maar ook andere dingen ontdekken. Net zag ik mensen anderen natekenen op een groot vel op de grond en dat ga ik zo meteen ook doen.

Thirza Brandsma, student

Taken

Alle studenten hebben een taak: ze zijn aanspreekpunt, vouwen de was of doen de urenadministratie. Anderen helpen met het opruimen van de school of gaan het buitenterrein vegen. 

Aan het eind van de dag ruimt iedereen zijn/haar spullen op en tekent zich weer uit.

Zie ook: ‘Een student kan de was doen’.

Mijn schooldag? Ik kom binnen, ga op de bank zitten wachten tot er wat mensen zijn, kletsen over wat er allemaal gebeurd is. Soms gaan we dan rondlopen en kijken wat er te doen is, eventueel afspraken maken met begeleiders. Vandaag had ik gym, ik volg rekenen en geschiedenis, vooral op vrijdag. En ik repareer de motor van Ruud in de motorkelder. Erik, een techniekdocent, komt ons daar op maandag om twee uur helpen met die reparaties. En op vrijdag en soms op dinsdag ben ik er graag. Het is vooral een hele rustige plek. We kunnen gewoon rustig onze gang gaan.

Ik zat net nog even bij de schoolkring, een beetje bijkletsen, kijken welke moties er zijn. Als er interessante moties zijn waar ik het niet mee eens ben, dan blijf ik zitten en geef er mijn commentaar op.

Xavier Trip, student

Zie je zo’n schooldag helemaal zitten? Kom dan naar één van de open dagen.