Onze Peutergroep

Inhoudsopgave

Ontdekken en leren
Doorstroming
Aanmelden
Kosten

Vanaf mei 2016 heeft democratische school De Ruimte een eigen peutergroep. Kinderen van 2 jaar tot ongeveer 4 jaar worden hier met open armen ontvangen en krijgen alle ruimte om lekker te spelen.

Ontdekken en leren via spel

Als onderdeel van de democratische school biedt De Ruimte een speciaal op peuters gericht deel van de school. Kernpunt van de peutergroep is dat de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen spelen. De Ruimte hecht veel waarde aan spel, omdat kinderen hierdoor de wereld om zich heen kunnen ontdekken en leren begrijpen. Spelen is daarom een van de kernwaarden van de democratische school.

Natuurlijke doorstroming naar de basisschool

Peuters kunnen na de peutergroep op een natuurlijke manier doorstromen naar De Ruimte van 4 tot 22 jaar (basis- en voortgezet onderwijs loopt door elkaar heen op De Ruimte). De overstap verloopt soepel omdat er dagelijks uitwisseling plaatsvindt tussen de peuters en de ‘kleuters’ (jongste studenten van de school). Er wordt veel samen gespeeld, daardoor is de overstap heel natuurlijk. Op een gegeven moment is de peuter klaar voor het ‘jonge student’-domein.

Een peuter kijkt vrolijk in de camera, hij houdt een pannetje vast aan de handgrepen. Het pannetje zit op zijn hoofd als een soort hoed
De Ruimte hecht veel waarde aan spel

Aanmelden peutergroep

Peutergroep De Ruimte is erkend door de Gemeente Soest en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Er zijn elke dag 8 peuterplekken beschikbaar.
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Inspectierapporten KDV De Ruimte
Beleid en werkplan peutergroep

Elke maandag is er open huis van 10.00 tot 12.00 uur, met uitzondering van vakanties. Vooraf graag hier aan melden: www.deruimtesoest.nl/open-ochtend-peutergroep.

Kosten peutergroep

Een dag op de peutergroep is van 8:30 – 17:00 uur (8,5 uur). Het uurtarief voor de kinderopvang is €9,12 per uur. De kosten bedragen €77,52 per dag.

Fedde en Bas staan in het speelhuisje ieder aan een kant van het deurtje flink te duwen. Rode gezichten en driftig gepiep. Beide kinderen willen iets wat de ander niet wil: “Deurtje moet open!” “Nee, deurtje moet dicht!! “Een simpel conflict op wereldniveau. En ik als begeleidster wordt me gevraagd dit op te lossen in het voordeel van ieder kind. Mmmmm…. Wie ben ik om een oordeel te vellen? Ik leg in korte woorden uit aan de twee krachtpatsertjes dat ze zelf een oplossing mogen verzinnen. Na de verbazing komt het zelfsturend vermogen van Fedde naar boven: Hij steekt zijn vinger wijs de lucht in en zegt: “Ik heb een oplossing” en hij klimt het raam uit. Bas voelt geen druk meer van de deur en zoekt zijn stokjes weer op. Probleem opgelost!

Tet Lagemaat, begeleidster peutergroep

Een peuter staat voor een houten speelwasrekje. Er hangt een geel doekje aan dat ze met een knijper vast wil zetten
Op de peutergroep is er alle tijd om de wereld te ontdekken

De peutergroep is de plek waar mijn dochtertje echt kan ‘zijn’. Of ze nou in haar slaapzak wil rondrennen of wil knutselen; heel veel kan. Ze bepaalt zelf wat en wanneer ze eet. Of ze een lange broek aan wil of niet. Blote voeten of niet. Oké, als het echt koud is zal de begeleidster haar stimuleren om wellicht iets warms aan te doen, maar ze willen veel vanuit het kind zelf laten komen. Natuurlijk wel binnen veilige kaders.

Wendy van der Zijden