Buitenschoolse opvang

Omdat de school van 8.30 uur tot 17.00 uur is geopend, is een deel van de schooltijd als buitenschoolse opvang ingericht, alleen voor de studenten van de school zelf. De interne tijden van de buitenschoolse opvang zijn van 14.00 uur tot 17.00 uur. Schoolactiviteiten en buitenschoolse opvang lopen integraal door en de aanwezige stafleden verzorgen ook de begeleiding.

BSO-regeling

De Ruimte maakt gebruik van de BSO-regeling, wat betekent dat ouders van studenten tot 13 jaar een extra bedrag betalen voor de BSO. Dit kunnen zij (voor het grootste deel) weer terug ontvangen via de kinderopvangtoeslag. Zie kosten voor meer uitleg.

BSO-tijden lopen door in de schooltijd
Tekenen: wanneer, waar en met wie je wil

Kinderopvangtoeslag

Als ouder van studenten tot 13 jaar maak je gebruik van de BSO-regeling. Je kunt daarvoor kinderopvangtoeslag aanvragen, binnen drie maanden ná de maand dat de student is ingeschreven op De Ruimte. Als je langer wacht, loop je kinderopvangtoeslag mis. Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl.

Klachtenprocedure BSO

Lees meer

Kosten
Ouders
Veelgestelde vragen

Pssst. Word je blij? Kom naar één van onze open dagen.