Buitenschoolse opvang

Omdat de school van 8.30 uur tot 17.00 uur is geopend, is een deel van de schooltijd als buitenschoolse opvang ingericht, alleen voor de studenten van de school zelf. De interne tijden van de buitenschoolse opvang zijn van 14.00 uur tot 17.00 uur. Schoolactiviteiten en buitenschoolse opvang lopen integraal door en de aanwezige stafleden verzorgen ook de begeleiding.

BSO-regeling

De Ruimte is een Integraal Kind Centrum, met in de school een KDV en BSO voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Dat is prettig voor zowel de ouders als de school. Het zorgt voor een betere integratie van onderwijs en opvang, meer rust en een natuurlijk verloop van de dag voor de kinderen. De schoolactiviteiten en buitenschoolse opvang lopen integraal door en de aanwezige stafleden verzorgen ook de BSO begeleiding.
De BSO tijd is van 14 uur tot 17 uur. Zie kosten voor meer uitleg.

Kinderopvangtoeslag

Als ouder van studenten tot 13 jaar maak je gebruik van de BSO-regeling. Je kunt daarvoor kinderopvangtoeslag aanvragen, binnen drie maanden ná de maand dat de student is ingeschreven op De Ruimte. Als je langer wacht, loop je kinderopvangtoeslag mis. Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl.

Een leerling houdt een kuikentje in haar handen en streelt het kopje.
Als je van dieren houdt zit je goed op De Ruimte

Klachtenprocedure BSO

Borging kwaliteit

Binnen onze BSO/KDV is er een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld, deze borgt de kwaliteit van de opvang t.a.v. beleid, veiligheid, gezondheid en pedagogiek binnen BSO en KDV.

Hiervoor wordt tijd vrijgemaakt: voor overleggen in de ochtenden, voor intervisie tussen 12.00 en 13.00 uur voor BSO en 1 uur per week voor KDV. Daarnaast zijn er een keer in de drie weken teamavonden en vier keer per jaar studiedagen. Verder gaat het team een keer per jaar drie dagen elders verdiepen op concept en visie.

Onze organisatie is gelijkwaardig/horizontaal georganiseerd. Samen met de ouderkring zijn alle teamleden verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen de school, BSO en KDV.

Lees meer

Kosten
Ouders
Veelgestelde vragen

Pssst. Word je blij? Kom naar één van onze open dagen.