De Studenten


De basis van de school zijn de studenten, zij creëren samen met de begeleiders hun eigen (leer)omgeving en doen dat door de school zelf actief in te richten. De school faciliteert dit proces, en biedt de studenten de tijd en de ruimte, zaken die in deze maatschappij schaars zijn.

Een dag op ‘De Ruimte’
De studenten komen binnen, schrijven zich in, en gaan direct doen wat zij op dat moment belangrijk vinden. Ideeën kunnen ter plekke ontstaan, of iemand heeft zijn activiteit juist voorbereid en gepland. Studenten haken aan bij een idee of gaan iets voor zichzelf doen. Studenten geven zelf aan wat ze willen leren. Door regelmatig terugkerende activiteiten in te delen, ontstaat een wekelijks programma waar studenten aan mee kunnen doen. Iedereen doet datgene wat inspireert vanuit eigen enthousiasme. Het valt niet te voorspellen hoe een dag eruit gaat zien en wat er gaat gebeuren. In de praktijk blijkt de school een levendige plek te zijn vol met activiteiten en zonder dat het een chaos wordt. De studenten doen van alles: ze lezen elkaar voor, ze zitten samen achter de computer, ze bouwen hutten en bakken koekjes, ze tekenen en schilderen, maken sommen of een schoolkrant, volgen een les wiskunde, engels, biologie of anders, ze maken plannen om geld te verdienen, of schrijven een script voor een musical of maken en documentaire over de school, ze doen proefjes, rekenen uit hoe groot de zon is of zoeken informatie op het internet, ze spelen verstoppertje, een fantasiespel of doen een wedstrijd. Aan het eind van de dag ruimt ieder voor zijn vertrek een deel van de school op.Leeftijdmix
De leeftijdmix is één van de grootste krachten van deze school. Studenten hebben op een bepaalde leeftijd niet allemaal dezelfde interesses of vaardigheden. Als studenten samen iets doen telt de interesse, niet de leeftijd. Door de leeftijdmix kunnen er ook emotionele behoeften vervuld worden. Oudere studenten troosten en beschermen de kleintjes en jongere studenten ontwikkelen een gevoel van eigenwaarde als ze iets uitleggen aan de ouderen. Oudere studenten dienen als rolmodel maar net zo vaak als antimodel voor de jongere studenten en jongere studenten dienen als familiemodel voor de ouderen. Belangrijk is dat we met elkaar een leergemeenschap vormen. Leren gebeurt als een natuurlijk onderdeel van de processen die plaatsvinden in een gemeenschap. In een gemeenschap werk je samen en zorg je voor elkaar.

De interesse telt, niet de leeftijd...

 


Spelen
Er wordt veel gespeeld bij ‘De Ruimte’. Spelen is een houding ten opzichte van de wereld. Een houding van openheid, van uitproberen en van creëren. Een belangrijk kenmerk van spelen is dat de uitkomst van wat je doet onzeker is, waardoor je nieuwe dingen ontdekt en leert. Spelen vindt plaats op de grens van wat je kunt en wat je zou willen kunnen. Steeds wanneer een uitdaging gehaald is, creëer je een nieuwe situatie waarin je weer in het spanningsveld komt van iets net wel of niet kunnen. Een te grote stap levert angst op, een te kleine stap zou saai en vervelend zijn. De studenten zullen zichzelf en elkaar voortdurend bijstellen en bijsturen, zodat het voor ieder een optimale situatie blijft. Een belangrijk criterium hierbij is dat het plezier en voldoening geeft. In het spel worden nieuwe mogelijkheden uitgeprobeerd. Werelden worden nagespeeld om te ervaren hoe die werelden in elkaar zitten. In dit proces gebeuren er zeer veel onverwachte dingen, het vraagt een grote flexibiliteit van studenten en begeleiders om iedere keer weer te kunnen inspelen op nieuwe situaties en de vele factoren waar de student mee te maken krijgt hierin mee te nemen. In feite is spelen een voortdurend creatief proces. Spelen is daarbij tevens een effectieve manier om emotioneel dingen te verwerken en te integreren. Spelen maakt het voor studenten mogelijk om op te groeien zonder hun gevoelens te moeten scheiden van hun denken; een vaardigheid die in onze steeds sneller veranderende samenleving van groot belang is om te kunnen functioneren.

De schoolkring
De schoolkring is het hart van de school en alle afspraken die gerelateerd zijn aan de inrichting van het onderwijs en het samenleven in de school, worden daar gemaakt. Alle studenten, begeleiders en docenten zijn lid van de schoolkring en hebben een gelijkwaardige stem. Onder de link ’kringen’ wordt in detail beschreven hoe dit werkt.


Conflicten

Studenten hebben bij ‘De Ruimte’ de vrijheid om hun eigen activiteiten te kiezen. Daarin lopen ze tijdens hun spel- en leeractiviteiten niet alleen tegen hun eigen grenzen aan, maar ook tegen de grenzen van de ander. Conflicten zijn hierin een bron van ontwikkeling, in feite gaat aan elk leermoment een conflict, in de ruime zin, vooraf. Elke leervraag wordt vooraf gegaan door het conflict met het gegeven dat je iets niet weet of niet kunt. Studenten zijn in staat om veel conflicten zelf goed uit te werken. Ze ondersteunen elkaar hierin. Zo nodig steunen de begeleiders hen hierin door het bieden van een veilige situatie waarin met elkaar overlegd kan worden en in het helpen verwoorden van elkaars behoeftes. Een begeleider heeft hierin een rol als coach of mediator maar nooit als scheidsrechter. Als een conflict niet onderling kan worden opgelost, dan kan het voorgelegd worden aan de bemiddelingskring. Deze kring bestaat uit studenten en een begeleider en deze kring begeleidt het proces rondom een conflict en het vinden van een oplossing, consequentie en doet eventueel voorstellen aan de schoolkring voor het maken van een nieuwe schoolafspraak.

Studenten met speciale behoeften

Er is een zorgteam van begeleiders aanwezig. Indien studenten specifieke ondersteuning nodig hebben dragen wij er zorg voor dat aan deze behoeften zoveel mogelijk kan worden voldaan.