In het gras ligt rechtsonder op de foto een leerling van democratische school De Ruimte een boek te lezen.