drie peuters zitten aan tafel, met grote vellen papier voor zich. verfpotten staan op tafel, en gele en blauwe. De peuter links geeft een groen fles verf aan de middelste. Ze zitten binnen in de ruimte van de peuterspeelzaal op De Ruimte, houten vloer, veel houten speelgoed.

verven, peutergroep, aannamebeleid, peuterspeelzaal, schilderen, spelen. © Democratische school De Ruimte, Soest.