Op de rug gezin zie je drie leerlingen van democratische school De Ruimte aan een tafel, met werkbladen voor zich. Rijk, docent op De Ruimte, kijkt hen geïnteresseerd aan

Docent Rijk is elke maandag aanwezig voor lessen geschiedenis, rekenen en Nederlands.