De stafleden

Stafleden zijn de mensen die de allround begeleiding op school verzorgen. Ze draaien mee met de studenten in de schoolkring en de diverse subkringen daarvan. Stafleden hebben diverse rollen zoals begeleider, dossierhouder en coach. Een aantal stafleden is daarnaast leerkracht of docent.

De voornaamste taak van een staflid is om samen met de studenten het leven en leren op school vorm te geven. Samen met de studenten dragen zij zorg voor een fysiek, sociaal en emotioneel veilige school en minimaatschappij. Liefdevol geven zij ondersteuning en volgen de ontwikkeling van de studenten, die in het leerlingvolgsysteem wordt vastgelegd.

Anne Marie Smetsers

In de laatste augustusweek van 2015 had ik een sollicitatiegesprek op De Ruimte. Daar was dringend een eerstegraads docent Nederlands nodig, zo wist ik van een goede kennis. Ik ging in gesprek met Ruud en een paar studenten waaronder Toon, die ook net op school was en ondertussen even lekker een dutje deed. Een uurtje later stond ik buiten met tranen in mijn ogen en een bonzend hart. Liefde op het eerste gezicht. Binnen enkele dagen leek het alsof ik hier altijd al was.

 

Op dit moment gaat mijn aandacht uit naar het dossierhouderschap, mijn lessen Nederlands en naar het ontwikkelen van een groter taalbewustzijn op De Ruimte. En ik wil de boer op met onze school. Veel te veel (jonge) mensen daarbuiten hebben in het geheel geen idee van het bestaan van democratisch onderwijs in het algemeen en onze prachtschool in het bijzonder. Het zou mooi zijn als ik, vrij naar Bram Vermeulen, een behoorlijke kei in die rivier zou kunnen verleggen.

 

Staflid sinds 2015

Dorianne de Groot

Deze school meehelpen opbouwen, is het moeilijkste en spannendste wat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Ik krijg ieder jaar weer meer ervaring en ik voel de kracht van die ervaringsjaren. Ik weet nu wat werkt en wat niet werkt.

Pionieren, flexibel zijn, samenwerken, doorontwikkelen, vertrouwen houden, dat is ónze bijdrage aan een rijker onderwijsklimaat. Vaak realiseren studenten zich pas achteraf wat de De Ruimte voor ze betekend heeft. Begrijpelijk, dit onderwijs gaat over zelfsturing en verantwoordelijkheid nemen en die verworvenheden krijgen vaak pas extra betekenis als je volwassen wordt en de wereld ingaat. Terugkijkend als oprichter van deze mooie school, voel ik me nog steeds zo dankbaar dat ik dit werk mag doen!

Oprichter en staflid sinds 2003

Dorianne de Groot

Heleen Groot

Heleen Groot

Kinderen zoeken hier hun eigen plek en hun eigen contacten, met de dieren, met andere kinderen, met volwassenen en in de natuur. Het is zo interessant hoe hier geleerd wordt. Zoals in de moestuintjes bijvoorbeeld.

Het hebben van een eigen stukje grond is belangrijk voor kinderen. Ze kunnen er experimenteren met graven, zaaien en als alles meezit natuurlijk met oogsten. In de werkplaats vind ik het belangrijk dat studenten het als hun eigen domein ervaren en dat ik pas help als ze er niet uitkomen.

Ik zorg dat de techniekruimte goed is ingericht met gereedschappen en materialen en het is fijn als studenten zich vrij voelen om er van alles te kunnen ervaren. Zagen, timmeren, schaven, hakken, fietsen repareren, het is allemaal mogelijk. Als je fiets stuk is en je ontdekt dat je ‘m zelf kan maken, om dan de blijdschap te ervaren als hij ‘t weer doet! Maar soms is het nodig dat ik mijn vakkennis inzet als het niet lukt, want die fiets moet natuurlijk wel rijden aan het einde van de dag.

Staflid sinds 2007

Irma van Eijkelenborg

Irma van Eijkelenborg

Staflid sinds 2011

Democratisch onderwijs is voor mij dat je je eigen lerend leven mag inrichten zoals jij prettig vindt én dat je daarbinnen de ander tegenkomt. Dat je niet zozeer vrij bent dat je alles mag, maar dat je vrij bent in hoe je de dingen doet en ervaart. Voor mij ben je niet alleen ik-gericht bezig, maar je bent ook onderdeel van een gemeenschap. Het is dynamisch, alles kan naast elkaar bestaan: de studenten in het rokershok, de spirituele kids, de gamers, de emo’s. Dat vind ik echt genieten: ze zijn allemaal verbonden met elkaar, vol acceptatie naar elkaar toe. Ik zie jongens van zestien die nog buiten spelen, die hier met kunststof geweren heen en weer rennen. Op een gewone school zouden ze uitgelachen worden. Hier mag je tot in je diepste cel jezelf zijn, zonder dat daar een oordeel op zit.

Janneke Bergmans

Het idee dat ik meehelp bouwen aan de school geeft een bijzonder gevoel. Ik ken De Ruimte al heel lang en heb genoeg democratische scholen meegemaakt om te weten hoe ongelofelijk het is dat deze school alle stormen heeft doorstaan!

Ik geniet van de evolutie die deze school heeft doorgemaakt, en ben nieuwsgierig naar hoe het over tien jaar is. Ik hou van verandering. Waar ik het meest van geniet zijn de veranderingen die ik zie bij studenten. Soms kijk ik bewust om me heen en zie ik groepjes mensen bezig met verschillende activiteiten. Alles loopt perfect langs elkaar heen in een harmonieuze chaos. Dan ben ik zo trots op deze school! Mensen bloeien weer op, komen tot rust, klimmen uit een diep dal. Of ontdekken een kant van zichzelf die ze nog niet kenden, ontwikkelen een passie. Regelmatig krijg ik kippenvel als ik dat zie gebeuren!

Staflid sinds 2008

Lex Eijt

Lex Eijt

Democratisch onderwijs betekent voor mij dat studenten hun eigen lerend leven vormgeven in samenwerking met staf en docent. Ze hebben de keus om staatsexamens te doen, maar het hoeft niet per se. Ze leren hierdoor al vroeg omgaan met keuzes en de consequenties daarvan. Studenten kunnen hier veel uitproberen en onderzoeken wat bij hen past. Stafleden, docenten en studenten zijn gelijkwaardig aan elkaar. Deze gelijkwaardigheid zorgt voor vertrouwen en respect. Bij ongewenst gedrag spreek ik studenten nooit vanuit een machtspositie aan. Omdat studenten ook respect voor mij hebben, stoppen ze vanzelf met bepaald gedrag. Als docent ben ik heel ruimdenkend, ik belicht graag alle kanten door verschillende perspectieven in te brengen.

Staflid sinds 2013

Margo Bruins

Vanuit mijn ervaring met mijn eigen kinderen weet ik wat democratisch onderwijs kan betekenen voor studenten. Twee van mijn drie zoons hebben hier op school gezeten. Ze doen nu ieder de dingen die bij hen passen. Ik heb vertrouwen in de levens- en leerweg van mijn kinderen en ik geef hen daarmee het grootste cadeau dat ik maar geven kan.

En wat ik geleerd heb als moeder is dat ik mijn onmacht mag voelen. Een student zei eens dat ouders de illusie hebben dat ze veel invloed hebben, maar die invloed is eigenlijk maar heel klein. Mijn zoons hebben ieder op hun eigen manier hun weg gemaakt. Ik sta erbij en ik kijk ernaar. Dit is hun leven. En ik, ik zit al 52 jaar op school en ik leer nog steeds!

Staflid sinds 2008

Marjolein van Beers

Het voorbereiden op de inspectie, om erkend te worden als school, vond ik heel leuk. Ik wilde in dialoog met de inspectie, was vastbesloten om voor erkenning van onze manier van werken en leren te ‘vechten’, net zo lang totdat ze ons zouden begrijpen. We hebben het met een aantal stoere kanjers in de frontlinie samen voor elkaar gekregen en ben daar nog steeds heel trots op. Ik vond het goed dat de kwaliteit werd getoetst, nog steeds. Ik hou van kwaliteit. Dat wanneer iets scheef gaat, je precies weet welke route je moet lopen of wie je moet aanspreken. En dat je fouten mag maken, maar dat je een systeem hebt dat het draagt. Dat is mijn ideaal.

Staflid sinds 2006

Ruud van Middelaar

Ruud van Middelaar

Voor mij is democratisch onderwijs het onderwijs van de toekomst, waarin de natuurlijke ontwikkeling en het vertrouwen in kinderen hersteld gaat worden. Het hebben van volwaardig stemrecht vanaf heel jonge leeftijd hoort bij deze ontwikkelingen. Mee kunnen beslissen over alle zaken, zoals we dat doen bij ons op school, zorgt ervoor dat kinderen weer hun oorspronkelijke waarde terugkrijgen en daarmee ook hun natuurlijke zelfbeschikking.

Oprichter en staflid sinds 2003

Sanne Piekema

Sanne Piekema

Ik vind het fantastisch om hier te werken, het is gewoon goddelijk. Het verandert altijd, je kunt zelf je tijd indelen en je hebt toch een grote verantwoordelijkheid. Je kunt mensen helpen, de mensheid en zelfs de wereld! De Ruimte helpt om een ander soort burgers te creëren. Ik hoop dat de studenten die hier geweest zijn, mensen zijn die vertrouwen hebben, flexibel en creatief zijn en out of the box kunnen denken. Dat het niet uitmaakt waar ze zijn en met wie, of welke baan ze hebben, dat ze altijd mee kunnen bewegen met de wereld. Want de wereld beweegt ook in hoog tempo. Als dat lukt dan krijg je zúlke mooie en leuke mensen voor de toekomst! Dat kan ik voor alle kinderen aanraden.

Staflid sinds 2011

Pssst. Word je blij van al deze verhalen? Check dan ook ons boek of kom naar een open dag.