Speciaal onderwijs? Voor hoogbegaafd kind, autistisch, ADHD, ADD, dyslectisch?

Op Democratische school De Ruimte noemen we niemand speciaal, wel is iedereen verschillend. En verschillen zijn verrijkend!

Ieder kind zoekt, en vindt zijn eigen leerweg. In alle vrijheid.
Want wat is nou eigenlijk:
Hoogbegaafd?
Autistisch?
ADHD?
ADD?
Normaal?
Dyslexie?

open dag

Gun je kind De Ruimte.

Op De Ruimte heeft niemand een label: dus ook géén hoogbegaafd, autistisch, ADHD, ADD of dyslectisch label.
Hier krijg je de ruimte te zijn wie je bent.
Want naar school gaan is leuk.
Leuk? Ja, bij De Ruimte wel!
Hier is geen dwang dingen te doen die je (nog) niet belangrijk of interessant vindt.
Hier zoek je naar jouw intrinsieke motivatie om te doen wat bij jou past.
Spelend leren bijvoorbeeld.
En leren samenleven.

Loopt jouw kind vast in het regulier onderwijs?
Met een beetje ruimte gaat het weer fluitend naar school.

De Ruimte is goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs.

Over mijn dyslexie: Zonder veel te doen, ben ik vooruitgegaan. Ik begon langzaam weer te lezen, eerst in boeken met grote letters, dat ging gewoon goed. En daarna ging ik andere boeken lezen. Nu kan ik heel goed lezen en heb ik geen last meer van mijn leesprobleem.

Rosa Elbertse, student op De Ruimte

Een democratische school is een leergemeenschap waarbinnen besluiten worden genomen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, gericht op zelfsturing door de studenten. Iedereen heeft een stem en kan daarom meedenken en meebeslissen. Door deze gelijkwaardigheid krijgt iedereen, jong en oud, eigen verantwoordelijkheid en leert iedereen begrijpen dat elke beslissing consequenties heeft.

Door verantwoordelijkheid te leren nemen, ontstaat vrijheid. Vrijheid geeft ruimte om passie en talent te ontwikkelen, zelf gestelde doelen te behalen en soms onmogelijk lijkende dromen te realiseren. Aan de hand van activiteiten die studenten ondernemen, ontwikkelen zij inzicht, kennis en vaardigheden die belangrijk voor hen zijn.

Leren zonder label trekt studenten vanuit Zeist tot Utrecht en Hilversum tot Amersfoort

Hoe bijzonder het eigenlijk is dat je op school het stuur zelf in handen hebt? Ons onderwijs zonder labels trekt vanuit de wijde omtrek studenten naar Soest. Vanuit Zeist tot Amersfoort en Vathorst. Vanuit Utrecht en Leidsche Rijn tot Baarn. Vanuit Hilversum tot Leusden.

Écht een school waar je vrij bent van labels: géén hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, ADD of dyslexie. Kom zelf maar kijken op de open middag van Democratische school De Ruimte in Soest. Want die school bestaat écht!

Over mijn dyslexie: Zonder veel te doen, ben ik vooruitgegaan. Ik begon langzaam weer te lezen, eerst in boeken met grote letters, dat ging gewoon goed. En daarna ging ik andere boeken lezen. Nu kan ik heel goed lezen en heb ik geen last meer van mijn leesprobleem.

Rosa Elbertse, student op De Ruimte

Gun je kind De Ruimte! Meld je aan voor de open dag.