Op zoek naar een vrije school?

Democratische school De Ruimte is de meest vrije school die er bestaat. Omdat ieder kind hier zijn eigen leerweg zoekt, en vindt. In alle vrijheid.

Ieder mens is leergierig. Nieuwsgierigheid zit in onze natuur en heeft geen dwang of overreding nodig. Daarom is naar school gaan leuk.
Leuk? Ja, bij De Ruimte wel!

Er is geen dwang om dingen te doen die je (nog) niet belangrijk of interessant vindt.
Je krijgt de ruimte om vanuit intrinsieke motivatie te doen wat bij jou past.
Spelend leren bijvoorbeeld.
En leren samenleven.

Een paar verschillen met regulier vrije school onderwijs

  • Leerling noemen we studenten (studenten hebben een vrije keuze)
  • Iedereen van 2 – 22 jaar is welkom
  • Geen gescheiden leeftijdsgroepen
  • Vraaggestuurd onderwijs; jij leert wat jij wilt leren
  • Geen cito- of andere toetsen, tenzij jij dat wilt
  • Geen verschil tussen basis- en middelbaar onderwijs

De Ruimte is geen voorbereiding op het leven, dit is het leven zelf.

Iemke, vader van Tjeerd (11 jr)

Vergelijkbaar met regulier vrije school onderwijs, maar net even anders

  • Iedere student een eigen ‘mentor’ (dossierhouder)
  • Leerlingvolgsysteem (studentmonitor)
  • Goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs (particuliere school, voldoet aan de norm)

Een democratische school is een leergemeenschap waarbinnen besluiten worden genomen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, gericht op zelfsturing door de studenten. Iedereen heeft een stem en kan daarom meedenken en meebeslissen. Door deze gelijkwaardigheid krijgt iedereen, jong en oud, eigen verantwoordelijkheid en leert iedereen begrijpen dat elke beslissing consequenties heeft.

Door verantwoordelijkheid te leren nemen, ontstaat vrijheid. Vrijheid geeft ruimte om passie en talent te ontwikkelen, zelf gestelde doelen te behalen en soms onmogelijk lijkende dromen te realiseren. Aan de hand van activiteiten die studenten ondernemen, ontwikkelen zij inzicht, kennis en vaardigheden die belangrijk voor hen zijn.

Leren in vrijheid trekt studenten vanuit Zeist tot Utrecht en Hilversum tot Amersfoort

Hoe bijzonder het eigenlijk is dat je op school het stuur zelf in handen hebt? Ons bijzonder vrije onderwijs trekt vanuit de wijde omtrek studenten naar Soest. Vanuit Zeist tot Amersfoort en Vathorst. Vanuit Utrecht en Leidsche Rijn tot Baarn. Vanuit Hilversum tot Leusden.

Écht een school waar je vrij bent om te kiezen wát je wilt leren en wanneer je dat wilt. Kom zelf maar kijken op de open middag van Democratische school De Ruimte in Soest. Want die school bestaat écht!

Ik heb al lang geleden leren lezen.
Hoe? Gewoon, zelf geleerd.
En ik kan nu al best kleine letters lezen.
Ik doe het eerst stil in mijn hoofd en dan kan ik het zo oplezen.

Thirza, 6 jaar

Gun je kind De Ruimte! Meld je aan voor de open dag.