Examen doen op De Ruimte

 In Verhalen

Jaarlijks kiest een tiental studenten van onze school ervoor om examen te doen in één of meerdere vakken. Soms is hun doel op termijn een diploma bij elkaar te sprokkelen, soms willen ze voor enkele vakken een certificaat halen.

Onze studenten doen staatsexamen. Dat bestaat uit het Centraal Examen (CE) en het College-examen. Het CE wordt afgenomen in de maand mei; alle leerlingen in het regulier onderwijs zitten dan in de gymzaal van hun school. Onze studenten gaan naar een locatie in het land (meestal naar een zaal bij station Amsterdam-Sloterdijk) om hetzelfde examen af te leggen. Het Centraal Examen levert een cijfer op dat 50% van het eindcijfer voor een vak uitmaakt. Die andere 50% haalt een leerling in het regulier onderwijs via de zogenaamde schoolexamens (tentamens/PTA-toetsen). Omdat onze school geen examenlicentie heeft en dus niet bevoegd is om schoolexamens af te nemen, doen onze studenten hun tentamens in de vorm van het College-examen: een mondelinge toets voor alle vakken in de maand juli. Voor sommige vakken gelden extra eisen, zo moet er voor de talen op havo/vwo-niveau in de maand mei nog een schrijfopdracht gedaan worden en eist het vak maatschappijleer een werkstuk dat voor 1 april opgestuurd moet worden. Alle informatie over staatsexamens vind je bij www.DUO.nl/staatsexamenkandidaat.

Tot zover (in grote lijnen) wat het staatsexamen inhoudt. En nu: hoe gaan we met (de voorbereiding op) dat staatsexamen om op De Ruimte?

In augustus presenteren de docenten van De Ruimte hun plannen voor het komende schooljaar op de jaarlijkse vakken- en activiteitenmarkt in de Grote Zaal. Voor studenten is dat dé gelegenheid om alle informatie over een vak of een activiteit op te halen, zijn/haar eigen ideeën in te brengen en zijn/haar vragen te stellen. Wij hebben bevoegde leerkrachten voor alle vakken in huis (ca. vijftien in het vo-gebied) en als er behoefte is aan examenbegeleiding organiseren docent en studenten een lesgroep of een andere setting waarin die begeleiding vorm kan krijgen.

De hoeveelheid docenten op De Ruimte staat garant voor een kleurig palet aan lesvormen en -stijlen. De een werkt met vaste groepen, de ander d.m.v. individuele gesprekken, een derde houdt inloopspreekuren. Er zijn theoretische en praktische lessen, meer of minder docent- of studentgestuurde lessen, vraag- en aanbodgestuurde lessen en thematische of projectmatige lessen. De studiekring en de VO-kring bieden studenten, docenten en teamleden elke week de gelegenheid om ervaringen met het vo-domein uit te wisselen.

En dan is er zelfstudie. Sommige studenten geven er de voorkeur aan om op eigen houtje naar het examen toe te werken. Ze bepalen zelf wat en wanneer ze leren en hoe ze aan hun informatie komen, desgewenst bij tijd en wijle ondersteund door hun dossierhouder of door een docent. Vaak is er sprake van een mix tussen verschillende vormen; eerst eens een poosje les volgen, dan een periode zelfstandig werken en aan het einde van de rit weer even terug naar de docent voor de puntjes op de i. Alle variaties zijn mogelijk en niets staat in steen gebeiteld.

Dit schooljaar zijn we begonnen met Werk aan de Winkel. Elke ochtend is de Kleine Zaal het terrein van iedereen die lekker wil lezen, denken, werken en (zachtjes) praten over alles wat met leren te maken heeft. Steeds meer studenten en docenten vinden hun weg naar WadW: de havo-klas zit er op maandagochtend, de Doe-groep gaat zijn activiteiten hier uitvoeren, Krieno pokert er donderdag met wie dat maar wil, Kiyomi gaf er laatst les over de relatie tussen de VOC en Japan en er vinden dossiergesprekken en werkbesprekingen plaats. Elke ochtend om 10.00 uur hebben we een kring waarin we elkaar vertellen over onze plannen en waar we die dag zin in hebben.

In december organiseren we een oefenexamenweek; studenten die willen weten hoe ze ervoor staan, kunnen zich inschrijven voor één of meer vakken en maken dan Centrale Examens volgens een officieel rooster. De uitslag en de bespreking van zo’n oefenexamen geeft soms de doorslag in de beslissing om dat schooljaar echt examen te doen of er nog een jaartje mee te wachten. Voor 1 januari van het jaar waarin examen gedaan wordt, moeten de aanmeldingen voor het staatsexamen bij DUO binnen zijn. We besteden daar op school uitgebreid aandacht aan door via verschillende kanalen informatie te geven over het hoe en wat rond de aanmelding. Uiteindelijk zet de student in overleg met zijn/haar ouders de definitieve stappen in de kerstvakantie. Duo wil boter bij de vis, dus een betaalkaart bij de hand houden is raadzaam. Als je je voor 1 februari terugtrekt, krijg je het inschrijfgeld (rond de €120 per vak) terug.

Sommige studenten zijn de koning te rijk dat ze bij ons geen examen hoeven te doen, anderen vinden het een noodzakelijk kwaad en een enkeling geniet er juist van. Hoe dan ook; examen doen kán op De Ruimte.

Recent Posts

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.