Brief aan de Monitor

 In Verhalen

Onze brief aan De Monitor, maandag 26 maart 2018.

In reactie op de vragen die de redactie van het televisieprogramma De Monitor aan ons stelde hebben we het volgende geschreven:

Wat is de reactie van De Ruimte op onze bevindingen?
Antwoord: De Ruimte is een school net als alle andere scholen, waar mensen werken die zich op allerlei manieren laten inspireren en op allerlei manieren bezig zijn om steeds meer inzicht in zichzelf en de wereld te krijgen. Enkele van onze medewerkers: 6 van de 38 om precies te zijn, doen dat door Avatar in te zetten voor hun persoonlijke ontwikkeling. We werken met bevoegde docenten en iedereen heeft een VOG.

Blijft De Ruimte bij het antwoord dat het materiaal geen rol speelt op de school?
Ja. Er wordt op De Ruimte niet gewerkt met Avatar-materialen. We hebben de tekst die Rijk van Rossum en Heleen Groot hebben geschreven in 2007 in een Avatar-nieuwsbrief, teruggevonden. Wij onderzoeken op dit moment hoe die verwijderd kan worden. Ze hebben dit vanuit hun enthousiasme geschreven, maar het is niet afgestemd met de school en als zodanig onjuist.

Worden ouders en/of kinderen benaderd om deel te nemen aan trainingen?
Nee. Margo Bruins geeft aan dat zij zich een mail met een uitnodiging hiertoe niet kan herinneren, maar mocht die in een ver verleden geschreven zijn, dan is dit op persoonlijke titel geweest en was dit nooit bedoeld als een schoolgerelateerde activiteit.

Vindt De Ruimte dat ouders hierover geïnformeerd moeten worden?
Ja, we houden onze studenten en ouders op de hoogte van al het bovenstaande. De uitzending van 6 februari heeft interessant les- en gespreksmateriaal opgeleverd, maar andere onderwerpen dienen zich al lang alweer aan. En wij willen graag verder met onze kerntaak: een fantastische school maken.

Over wat de verschillende ouders zeggen:
Wij vinden het jammer dat moeder 1 niet met haar overwegingen bij het bestuur van De Ruimte is geweest. Had ze dit wel gedaan, dan had het bestuur precies hetzelfde antwoord gegeven als de medewerkers die ze wel gesproken heeft: Avatar heeft niets te maken met het gedachtengoed van democratisch onderwijs in het algemeen en van De Ruimte in het bijzonder.

Voor de volledigheid verwijzen we De Monitor graag naar de website van de Ruimte waar het gedachtengoed van de Ruimte uitgebreid wordt toegelicht.

Naar aanleiding van wat moeder 2 zegt: er is geen sprake van Avatar in de school. Wij besteden zorgvuldige aandacht en tijd aan onze gesprekken. Wij herkennen wel dat de visie van de school soms niet meer strookt met de visie van de ouders; dat kan leiden tot een verschil in gezichtspunten. Daarom nemen wij ook altijd de tijd voor een afrondend gesprek zodat we respectvol kunnen afronden. Mogelijk heeft deze ouder daar geen gebruik van gemaakt.
We herkennen ons niet in wat moeder 3 zegt, zie ook het antwoord op vraag 3 hierboven.

In de drie jaar dat ik (Iemke Roos) bestuurslid van De Ruimte ben, is Avatar nooit onderwerp van gesprek geweest op de verschillende vergaderingen in school. Mijn medebestuurslid, Corlijn Doedens, is oud- student van De Ruimteen gaat al 13 jaar mee met deze school. Zij geeft aan dat zij in al die jaren nog nooit is benaderd over Avatar. Zij was wel op de hoogte van het feit dat een aantal medewerkers deze cursus hebben gedaan, maar dat is altijd buiten school gebleven.

Wij vragen om bovenstaande informatie op te nemen in de uitzending van komende dinsdag.

Met vriendelijk groet,
Iemke Roos
(bestuursvoorzitter Stichting De Ruimte)

Recent Posts

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.